Po desetletju je zdaj na vrata Slovenskih železnic potrkal finančni sklad Prime Kapital. V prestolnici je zavel optimizem, da bo ta investitor vendarle uresničil dolgoletne načrte na širšem območju železniške postaje, kjer so do danes namesto novih objektov zrasla samo začasna zasebna parkirišča.

Ključno vprašanje v tem trenutku je, ali so zdaj okoliščine ugodnejše za dokončanje projekta Emonika kot v minulih letih. Za Trigranit je bilo neugodno že dejstvo, da je pogodbo s Slovenskimi železnicami sklenil v času debelih krav, ki mu je sledila gospodarska kriza in hkrati občutno povišanje vrednosti projekta. Prime Kapital ima to prednost, da se s Slovenskimi železnicami pogaja v ekonomsko ugodnejših okoliščinah in v času, ko se vsi vpleteni že morajo zavedati, da lahko megalomanski apetiti prestolnici ponovno odrečejo nujno potreben sodobni potniški center. Novica, da so Prime Kapital in Slovenske železnice vrednost projekta že oklestili za 100 milijonov evrov, je korak v pravo smer.

Prime Kapitalu gre na roko, da so Slovenske železnice s Trigranitom izgubile desetletje in si po vsem tem času (upajmo) želijo ta projekt čim prej odkljukati kot uspešno opravljen. Škoditi pa ne more niti dejstvo, da Prime Kapital želi začeti graditi prihodnje leto, ko bodo parlamentarne volitve. Pričakovati je, da bo vladajoča koalicija podprla prizadevanja Slovenskih železnic in Prime Kapitala, da se bo lahko na prihajajočih volitvah pohvalila, da je prav njena politika botrovala začetku gradnje sodobnega in prestolnice vrednega potniškega centra.

Najodločilnejši argument za vstop Prime Kapitala v partnerstvo za zgraditev Emonike pa utegne biti pripravljenost Slovenskih železnic, da plačajo nekatere stroške. Po poročanju časnika Finance naj bi bile Slovenske železnice pripravljene poravnati del komunalnega prispevka za javni del investicije, prav tako naj bi se pogajali o tem, da bi Slovenske železnice prispevale del denarja za gradnjo nove avtobusne postaje. Finančnega prispevka železnic ali države si je želel tudi Trigranit. A te možnosti ni imel, ker se je predhodno s pogodbo zavezal, da bo kril vse stroške. Prime Kapitala ta pogodba ne zavezuje, zato ima očitno vse možnosti, da si izpogaja bistveno boljše izhodišče kot Trigranit.

Prvi pokazatelj, ali je bil optimizem ob vstopu novega igralca v projekt Emonika upravičen, bo maj, ko Prime Kapital pričakuje konec pogajanj s Slovenskimi železnicami in morebiten podpis pogodbe. Takrat bo jasno tudi, kakšno držo so do Prime Kapitala zavzele Slovenske železnice, ki morajo v tem partnerstvu vzpostaviti primerno ravnovesje med popuščanjem željam zasebnega kapitala in zagotavljanjem čim večje javne koristi. Popolna podreditev interesom zasebnika samo zato, da svojega denarja ne bi nesel drugam, bi bila lahko prav tako škodljiva kot čakanje dodatnih deset let na potniški center.