Ob množičnih okužbah z virusom gripe na začetku letošnjega leta je jeseniška bolnišnica pokala po šivih. Bolnike, ki so jih sprejeli zaradi zapletov pri tem obolenju, so morali nameščati na druge oddelke, ki so v tem času delovali okrnjeno. Prostorska stiska v tej bolnišnici je že stalnica, okrepila pa se je predvsem v zadnjem letu, ko ob bolnišnici deluje nov urgentni center. Vanj po pomoč prihajajo bolniki in poškodovanci ne le z zgornjega dela Gorenjske, pač pa tudi iz bolj oddaljenih krajev in celo iz prestolnice.

Da so na Jesenicah trenutni prostorski in kadrovski pogoji nezadostni, že dlje časa opozarja direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar. »Na kakšen način bomo to rešili, mora povedati ustanovitelj – ali je to nova bolnišnica ali dograditev jeseniške splošne bolnišnice na obstoječi lokaciji.«

Imeli bi jo na Jesenicah in v Radovljici

Zapleta pa se prav pri lokaciji nove regijske bolnišnice, saj bi jo želeli imeti tako na Jesenicah kot v Radovljici. Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger se zaveda, da se že dlje časa govori o lokaciji zunaj Jesenic, kar pa je glede na dosedanja vlaganja po njegovem nesmiselno. »Ob obstoječi splošni bolnišnici na Jesenicah sta bila zgrajena nov urgentni center ter garažna hiša s heliportom, prav tako je bil sočasno del bolnišnice obnovljen,« podrobneje pojasnjuje svoje zadržke za gradnjo na drugi lokaciji. Namesto tega bi morali razširiti prostore in dejavnosti v sedanji jeseniški bolnišnici, je prepričan.

S tem pa se ne strinja radovljiški župan Ciril Globočnik. Meni, da bi morala biti nova regijska bolnišnica v občini Radovljica, saj so prostor zanjo že zagotovili v prostorskem redu občine in bi dela lahko začeli takoj, ko bi za to dobili zeleno luč. Občina bo, napoveduje, kmalu pripravila idejni projekt za regijsko bolnišnico, ki ga bo predstavila pristojnemu ministrstvu za zdravje, ki pa je z namero o gradnji v Radovljici po njegovih besedah že seznanjeno.

Radovljiška lokacija v okolici današnje knjigoveznice je po besedah radovljiškega župana Globočnika primernejša od jeseniške, saj je blizu avtoceste in bliže prestolnici kot Jesenice, hkrati pa ima ugoden dostop tudi iz Zgornjesavske doline. »V Radovljici menimo, da je to edina dobra lokacija na tem območju,« je zatrdil. Obenem pa je poudaril, da bi mesto s tem pridobilo nova delovna mesta, zdravstveno varstvo vseh Gorenjcev pa bi se na ta način izboljšalo.

Ministrstvo o gorenjski bolnišnici še ne razmišlja

Ne glede na to, kje bo nova gorenjska regionalna bolnišnica, želijo na Jesenicah o potrebah po njej po besedah Poklukarja ozavestiti tako javnost kot pristojne. »Ljudje se starajo in pritisk na jeseniško bolnišnico bo vse večji,« opozarja direktor in dodaja, da v takšnih razmerah najpozneje čez dobro desetletje ne bodo mogli več delati. Prizadevanja, ki jih je Poklukar predstavil na seji sveta gorenjske regije, so župani gorenjskih občin ta mesec podprli.

V Splošni bolnišnici Jesenice so potrebo po regijski bolnišnici s 700 posteljami na Gorenjskem zapisali tudi v osnutek strategije bolnišnice do leta 2025. »Ugotovitev temelji predvsem na pripravljenih projekcijah potreb po zdravstvenih storitvah ter kadrovskih in prostorskih virov,« pravijo na ministrstvu za zdravje, kjer so z jeseniškimi prizadevanji seznanjeni. To pa za uresničitev gorenjskih načrtov, kot vse kaže, ni dovolj. »Ministrstvo za zdravje se do osnutka strategije bolnišnice še ni opredelilo, prav tako pa projekta za gradnjo nove regijske bolnišnice na Gorenjskem nima v načrtu razvojnih programov za letošnje in prihodnje leto,« namreč še dodajajo na pristojnem ministrstvu.