Športna dvorana, na katere gradnjo se v Mengšu pripravljajo že leta, bo zgrajena in uporabnikom na voljo v drugi polovici naslednjega leta. Skupaj z DDV naj bi naložba stala skoraj 4,5 milijona evrov, razdelili pa so jo na tri leta. Letos bodo najprej obnovili gradbeno dovoljenje, ki so ga pridobili že pred šestimi leti. Računajo, da ga bodo pridobili do maja, ko bodo pripravili tudi razpis, in potem še letos začeli tudi gradnjo, je po nedavni seji občinskega sveta, na kateri so sprejeli proračuna za to in naslednje leto, napovedal mengeški župan Franc Jerič.

Za naložbo v športno dvorano, ki je najbolj zaznamovala naložbeni del obeh sprejetih proračunov, so letos predvideli poldrugi milijon evrov, v naslednjem letu pa so ji odmerili še dva milijona evrov. »Preostanek sredstev za gradnjo športne dvorane bomo umestili v proračun za leto 2019, poraba predvidenih sredstev pa bo odvisna tudi od morebitnih pridobljenih nepovratnih sredstev,« pojasnjuje župan Jerič in dodaja, da se bodo prijavili na javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena. Upa, da bodo iz Eko sklada pridobili okrog milijon evrov, spremljali pa bodo tudi morebitne druge razpise.

LAS Za mesto in vas

Na proračunski seji so mengeški svetniki večje zneske odmerili še postavkam investicijsko vzdrževanje in obnova cest ter prizidku OŠ Mengeš, ki ga bodo poleti končali. Z njim bo osnovna šola, ki je z več kot 700 učenci ena večjih osnovnih šol v Sloveniji, pridobila šest novih učilnic in kabinetov. Njeno prostorsko stisko pa bodo dokončno rešili šele s športno dvorano, zaradi katere bodo lahko preuredili v jedilnico in kabinete tudi obstoječo šolsko telovadnico.

V proračunih so povečali tudi sredstva za Mladinski center AIA, ki je iz leta v leto bolj aktiven in zlasti preko športnih in kulturnih dogodkov vključuje vse več mladih. Nadaljevali bodo sodelovanje z območnim razvojnim partnerstvom Središča Slovenije in v okviru LAS Za mesto in vas sodelovali v petih skupnih projektih. Občina Mengeš je namreč soustanoviteljica nove lokalne akcijske skupine – LAS Za mesto in vas, ki združuje občine Domžale, Mengeš, Komenda, Trzin, Vodice in Medvode. Skupni projekti bodo usmerjeni v ohranjanje narave in njenih virov ter dostopnost in razvoj lokalne skupnosti. Med drugim se bodo skupaj lotili urejanja povezanih kolesarskih stez in ohranjanja mokrišč.

Obljube niso dovolj

V proračunu so povečali tudi delež za sofinanciranje dejavnosti društev na področju športa in kulture. Na področju vzdrževanja in obnove cest so podprli 16 naložb; med pomembnejšimi so investicijsko vzdrževanje in obnova Ropretove ulice in rekonstrukcija z adaptacijo v nekaterih delih, pa celo novogradnja Grobeljske ceste ter gradnja južne povezovalne ceste, ki bo mengeško obvoznico povezala z Ropretovo cesto in novim naseljem v bližini. Gradnji manjkajočega dela obvoznice so tudi sicer posvetili kar precej pozornosti in občinsko upravo in župana zadolžili, da si še naprej prizadevata za njeno čimprejšnjo gradnjo. av