Republiški stanovanjski sklad bo predvidoma konec marca oziroma v začetku aprila začel iskati kupce za 52 stanovanj v tako imenovani Vzorčni hiši v soseski Zeleni gaj. Stavba, ki stoji vzdolž Poti Rdečega križa, si je svoje ime prislužila zaradi dejstva, da je stanovanjski sklad v sodelovanju s fakulteto za arhitekturo na njej preizkušal inovativne pristope k zasnovi stavbe in stanovanj, tehnologijo in vgrajene materiale.

Okrog 2500 evrov za kvadratni meter

Vodja in gonilna sila tega projekta je bil prof. Janez Koželj, ki je dejal, da je od prvih sestankov na to temo do danes preteklo kar 12 in pol let. »To je dokaz, kako trdoživ, zdrav mora biti človek, da neki projekt uresniči,« se je pošalil Koželj, ki je poudaril, da je pri projektu sodelovalo kar 42 ljudi z različnih področij in različnih starosti. Vzorčno hišo je sicer zasnovala četverica arhitektov, poleg Koželja še prof. dr. Aleš Vodopivec, prof. Jurij Kobe in izr. prof. mag. Tadej Glažar, ki so zasnovali po enega od štirih delov hiše. Ker so si bili ti deli tako zelo različni med seboj, je bilo treba kar precej truda, da so jih povezali v celoto. Ravno to pa naj bi bil tudi razlog, da bodo ta stanovanja nekoliko dražja, je dejala Damjana Varšek iz stanovanjskega sklada.

Cena stanovanj v Vzorčni hiši bo povprečno okrog 2500 evrov na kvadratni meter. Direktor republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec je dejal, da ima 35 stanovanj površino od 40 do 65 kvadratnih metrov, 17 stanovanj pa je dupleksov. Stanovanja so pasivna oziroma nizkoenergijska, je poudarila Varškova.

»To niso povsem običajna stanovanja, zato bomo morali vložiti več energije, da bomo našli kupce, ki bodo razumeli tovrstno stanovanjsko gradnjo,« je dejal Remec. Omenil je, da bodo kupci stanovanj morali prevzeti tudi pogoje monitoringa obratovanja stanovanj. Stanovanjski sklad in snovalci stanovanjske zasnove bodo namreč dve leti po prodaji stanovanj merili denimo vlago, temperaturo, energetsko učinkovitost, obrabo materialov, uporabo prostorov in podobno, je povedala Varškova. Na podlagi teh meritev in anketiranja stanovalcev bodo namreč lahko ocenili, kako se uporabljeni inovativni principi stanovanjske gradnje obnesejo v primerjavi s klasično stanovanjsko gradnjo.

Vzorčna hiša jim je bila šola

Remec je dejal, da Strabag te dni zaključuje še zadnje malenkosti na Vzorčni hiši. Remec pričakuje, da bo 52 stanovanj začel prodajati konec letošnjega marca ali v začetku aprila. V stavbi je tudi en večnamenski prostor, v katerem bo urejen vrtec. Pod stavbo je v garaži 68 parkirnih prostorov, na ploščadi pred hišo pa še 42.

»Vzorčna hiša je bila dobra šola za gradnjo soseske Novo Brdo. Verjamem, da bomo znali dobre in slabe izkušnje izkoristiti pri gradnji najemnih stanovanj,« je dejal Remce, ki je napovedal, da bo republiški sklad letos prodajal še 18 vrstnih hiš, 6 dupleksov in 6 stanovanj z atriji. V drugi polovici leta pa naj bi bili dokončani 102 stanovanji v štirih objektih ob Ježkovi ulici. Teh stanovanj pa sklad ne namerava prodati, temveč jih bo namenil oddaji v najem, saj ima sklad novo usmeritev v gradnjo stanovanj za najem.