Alpe-Panon McDonald's meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo že devetič zapored in s tolikšnim številom sodelovanj sodi v skupino sedmih podjetij. Večkrat, torej desetkrat, je sodelovalo le pet podjetij.

Redno spremljanje počutja in razvoja zaposlenih prinaša dobre rezultate, so prepričani v Alpe-Panon McDonald's, ki ga vodi Srđan Krumpak, skupaj z zunanjimi stalnimi sodelavci pa zaposluje že več kot 610 ljudi. Z lanskoletnimi poslovnimi rezultati so v Alpe-Panon McDonald's izjemno zadovoljni. Ustvarili so skoraj 35 milijonov evrov prometa, kar predstavlja 12,5-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. Poseben poudarek so dali delu s strankami in v medsebojnih odnosih že uveljavljenemu načelu gostoljubnosti. »S tem smo ponovno utrdili eno naših osnovnih vodil, ki nas uspešno povezuje pri uresničevanju ciljev. V svojo odlično ekipo smo sprejeli 150 novih sodelavcev. Ponosni smo tudi, da smo kot prvi v Sloveniji delo omogočili prvim upokojenkam, ki skrbijo za še prijetnejše vzdušje v naših družinsko orientiranih restavracijah.«

Z odpiranjem novih restavracij pa povečanje števila zaposlenih za kar 160 sodelavcev načrtujejo tudi letos. »Najbolj potrebujemo mlade, ciljno orientirane posameznike, vodje po duhu in prijatelje po srcu, ki bi sprejeli izziv vodenja restavracije McDonald's. V McDonald'su začneš na najnižjem položaju in potem lahko napreduješ zelo hitro. Dober vodja mora namreč iz lastnih izkušenj poznati delo na vseh delovnih postajah in ga znati tudi opravljati. Po hierarhični lestvici se posameznik ne vzpenja sam, ampak sta mu v oporo mentor in razdelan sistem izobraževanj, od katerih nekatera potekajo tudi v tujini. Ne pričakujemo izjemnih preteklih izkušenj niti bleščeče formalne izobrazbe. Bolj kot to so nam pomembne energija, volja do dela, pripravljenost, da se poprime za vsako delo, in predanost delu ter podjetju. S takšnimi lastnostmi lahko posameznik zgradi uspešno kariero znotraj podjetja in tudi korporacije McDonald's,« opisuje Srđan Krumpak.

Redno sodelovanje v Zlati niti jim omogoča letno preverjanje zadovoljstva zaposlenih in hkrati neodvisno oceno oziroma mnenje stroke ter javnosti. »Predstavlja odlično osnovo za odkrito komunikacijo med zaposlenimi, izmenjavo mnenj in porajanje novih idej za bodoče projekte. Sodelovanje v Zlati niti vidimo tudi kot priložnost za kritično samooceno v primerjavi z uspešnimi podjetji v Sloveniji in možnost vzpostavitve dobrega poslovnega sodelovanja oziroma kreiranja praks na slovenskem trgu. Zelo smo ponosni, da smo se lansko leto povezali s podjetjem Adecco in pristopili oziroma nadgradili njihov projekt »CEO for one month«. S tem smo približali podjetje mladim iskalcem zaposlitve in omogočili aktivno vključitev v podjetje na nov in inovativen pristop tako pri izboru kot uvajanju v delo.«

Ambiciozni in polni motivacije tudi v AMZS

V AMZS ocenjujejo, da je bilo leto 2016 glede na razmere uspešno, nikakor pa lahko. »Z vidika poslovanja smo lahko zadovoljni, saj beležimo rast števila članov AMZS, začeli smo obnavljati poslovne enote, izboljšujemo kakovost storitev, pri čemer nas še posebno opogumlja podatek o zadovoljstvu naročnikov pri izvajanju storitev vleke in pomoči na cesti, ki je zelo veliko. Ponosna sem na vse zaposlene, ki na podlagi kolegialnosti in drugih naših vrednot izkazujejo veliko pripadnost delu, ki ga opravljajo,« pravi Lucija Sajevec, direktorica podjetja, a ne skriva dejstva, da so v podjetju ambiciozni. »Kar nekaj energije smo namenili načrtovanju pravih razvojnih ciljev in vzpostavljanju primerne strokovne ekipe, ki bo te transformacije v poslovanju tudi zmogla. Hkrati ugotavljamo, da je večina od trenutno 388 zaposlenih za delo zelo motivirana,« ocenjuje.

Anketiranje vseh zaposlenih, ki ga izvajajo enkrat na leto poleti, so uvedli z namenom, da izvedo, kaj o delu v AMZS menijo zaposleni. »V zadnji anketi sta se odzvali dve tretjini zaposlenih. Na osnovi ugotovitev ankete iz leta 2015 in zaradi potrebe po uravnoteženem razvoju podjetja na različnih področjih delovanja smo leta 2016 zasnovali lasten model uravnotežene kulture podjetja. Gre za uravnoteženost organiziranja dela in delovanja ljudi, prilagajanja in nadzora, voditeljstva in ciljne usmerjenosti ter pravil in ustvarjalnosti,« meni Sajevčeva, ki je s sodelovanjem v Zlati niti želela še z drugačno metodologijo preveriti primernost predpostavk, na katerih gradijo ukrepe za pospešen razvoj zmožnosti večine zaposlenih. »Želeli smo prejeti dodatne informacije o delovanju zaposlenih, ki jih sami morda ne zaznamo. Veseli nas, da se je anketiranja udeležilo 60 odstotkov zaposlenih. Rezultati kažejo, da imamo veliko prednosti in tudi precej možnosti za izboljšave. Veseli nas, da smo med finalisti Zlate niti. Po drugi strani pa smo seveda polni pričakovanj, kaj bo pokazalo poglobljeno poročilo o rezultatih, saj želimo čim več izvedeti o tistih področjih delovanja, ki jim moramo nameniti še več pozornosti,« je dejala o uvrstitvi med finaliste izbora Zlata nit.