Na 15. redni seji trboveljskega občinskega sveta je bila razprava najbolj vroča prav pri uvedbi plačljivih parkirnih prostorov pred osrednjima zdravstvenima ustanovama v občini. Predlog je bil sprejet, glede na prvotno obliko pa je doživel nekatere spremembe.

Gre za 41 parkirnih prostorov, označenih z ustrezno signalizacijo in talnimi označbami modre barve. Prvotni predlog je predvideval uvedbo parkirnin od ponedeljka do petka med 6. in 17. uro in v soboto med 7. in 13. uro. Za prvo uro parkiranja bi odšteli 50 centov, za vsakih nadaljnjih 12 minut pa dodatnih deset centov.

Po burni razpravi so svetniki predlagali nekaj sprememb, vse so bile sprejete. Upoštevan je bil predlog SMC, da se čas plačevanja med tednom skrajša na termin od 7. do 16. ure, ter predlog SDS, da bo parkiranje ob sobotah brezplačno. Več svetnikov je predlagalo, da bi bilo kratkotrajno parkiranje (do 30 minut) brezplačno, tudi ta predlog je bil sprejet.

Županja Jasna Gabrič je pojasnila, da se na občini za predlog niso odločili zaradi polnjenja proračuna, saj bodo prihodki od parkirnin nizki, ampak v dobro pacientov in obiskovalcev zdravstvenega doma in bolnišnice.

»Gre za parkirišča pred javnimi ustanovami, kjer je fluktuacija ogromna. S tem ukrepom želimo preprečiti, da si nekateri uzurpirajo te parkirne prostore za osem ali devet ur, tisti, ki morajo k zdravniku, pa nimajo prostora. Gre za vzpostavitev reda na tem odseku Ulice 1. junija. Če načrtuješ za avtomobile, dobiš avtomobile, če načrtuješ za pešce, dobiš pešce,« je povedala Gabričeva in opozorila na to, da na južni strani bolnišnice, kjer je hrib plazovit, ni mogoče graditi novih parkirnih površin.

Najostreje so novi ureditvi nasprotovali v svetniški skupini SDS. Sprva so želeli predlog umakniti z dnevnega reda seje, a so svetniki to preglasovali, tudi po vključitvi sprememb pa so glasovali proti predlogu. Razloge za obe odločitvi je pojasnil vodja skupine Borut Dolanc.

»Točko smo želeli umakniti, ker gre za navadno skrpucalo. Svetniške skupine bi se morale glede tega uskladiti pred glasovanjem, tako pa nas je koalicijski glasovalni stroj povozil,« je dejal Dolanc. »Dobro bi bilo, če bi se prej posvetovali s krajevno skupnostjo Center, tamkajšnji stanovalci bi morali dobiti dovolilnice. Rad bi dobil v vpogled tudi anketo med Trboveljčani, ki naj bi pokazala, da ljudje podpirajo uvedbo parkirnin. Podatkov te ankete namreč nisem videl,« je svoje pomisleke naštel Dolanc, ki sicer tudi sam priznava, da so parkirišča velika slabost Trbovelj, a pravi, da bi o parkirni ureditvi pred zdravstvenim domom in bolnišnico morali razmišljati pred postavitvijo bloka, ki je pred kratkim zrasel v bližini problematičnega območja.

Težava z dolgo brado

Problem parkiranja v Trbovljah ni nov. V ozki in gosto poseljeni trboveljski dolini ga na svoji koži občutijo skoraj vsi prebivalci blokovskih naselij, pred številnimi javnimi ustanovami je prav tako težko dobiti prostor za jeklenega konjička.

»Parkirišč zaradi geografskih danosti in poseljenosti nikoli ne bo dovolj. Takšne občine, kot je naša, si gradnje parkirnih hiš pač ne morejo privoščiti. Tudi podjetje Rudis, ki je pred kratkim v bližini zdravstvenega doma zgradilo večstanovanjsko stavbo (o kateri je govoril Dolanc, op. a.), se je odločilo, da sprva načrtovane parkirne hiše ne bo gradilo, ker se preprosto ne izplača,« je pojasnila županja Gabričeva, ki upa, da bo sprejeta in večkrat potrjena občinska prometna strategija, ki je v delu že več let, kmalu obrodila sadove.