In sedaj se pojavi »civilna iniciativa« iz Loškega Potoka, ki želi nasprotovati gradnji vetrnega polja na območju lastne občine. Seveda se pojavita dve vprašanji: ali so združeni v »civilno iniciativo« nasprotniki delovanja lastne občine, ki želi pridobiti nujno potrebna sredstva za izvedbo občinskih projektov z rabo trajnih virov energije? Drugo vprašanje je še pomembnejše: ali se člani zavedajo, da so odgovorni za škodo, ki lahko nastane z njihovim ravnanjem?

Vsekakor bi se morali člani takšne družbe zbrati, narediti popis s polnimi naslovi in določiti vodjo. Potem pa lahko komunicirajo z mediji in istočasno jim bo domača občina največji sogovornik. V Sloveniji so neregistrirane civilne iniciative naredile že preveč škode potencialnim investitorjem. Pri tem pa je treba pogledati tudi v vsebino posameznih nasprotovanj, ki izhajajo dostikrat iz zavidljivosti do posameznega projekta. In ko dobi civilna iniciativa ime in priimek, je možen normalen dialog med zagovorniki in nasprotniki posameznega projekta.

V začetku je namenoma opisana zgodba iz doline Trenta v Soški dolini, kjer je složnost med domačini začela prinašati sadove njihovega dela, in seveda, tudi raba trajnega vira energije in podobna zgodba se lahko začne pisati tudi v Loškem Potoku.

Božo Dukić, ZENS