Alpe-Panon McDonald's meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo že devetič zapored in s tolikšnim številom sodelovanj sodi v skupino sedmih podjetij. Večkrat, torej desetkrat, je sodelovalo le pet podjetij.

Redno spremljanje počutja in razvoja zaposlenih prinaša dobre rezultate, so prepričani v Alpe-Panon McDonald's, ki ga vodi Srđan Krupmak, skupaj z zunanjimi stalnimi sodelavci pa zaposluje že več kot 610 ljudi. Z lanskoletnimi poslovnimi rezultati so v Alpe-Panon McDonald's izjemno zadovoljni. Ustvarili so skoraj 35 milijonov evrov prometa, kar predstavlja 12,5-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015.

Še bolj prilagojeni okusu gostov

Odprli so dve novi restavraciji na Bledu in Ptuju, v kateri so vpeljali nov SPA sistem, ki prinaša novo tehnologijo, nov način dela in novo, sodobnejšo izkušnjo za naše goste. Od lanskega leta lahko gostje svoje naročilo kreirajo in oddajo z dotikom na zaslon kioskov (samopostrežnih terminalov) ali pa ob naročilu kreirajo svoj sendvič oziroma obrok po lastni izbiri. »Največja pridobitev SPA sistema in prednost za goste je, da so proizvodi pripravljeni in postreženi sveži ter sestavljeni po želji oddanega naročila posameznega gosta,« opisuje novost direktor.

Poseben poudarek so dali delu s strankami in v medsebojnih odnosih že uveljavljenemu načelu gostoljubnosti. »S tem smo ponovno utrdili eno naših osnovnih vodil, ki nas uspešno povezuje pri uresničevanju ciljev. V svojo odlično ekipo smo sprejeli 150 novih sodelavcev. Ponosni smo tudi, da smo kot prvi v Sloveniji delo omogočili prvim upokojenkam, ki skrbijo za še prijetnejše vzdušje v naših družinsko orientiranih restavracijah.«

Lansko leto je bilo v znaku spremembe vodstva, uvajanja novih tehnologij in programov, odpiranje novih restavracij, posodabljanje poslovnih procesov,... »Vse to so bili in so še vedno naši izzivi. Brez odličnih sodelavcev, ki radi prihajajo na delovno mesto, ki se veselijo dela s drugimi sodelavci in izzivov, ki jih prinaša vsak nov, pester dan, tega ne bi dosegli. S tem vedenjem smo bili osredotočeni v dobro počutje in razvoj naših zaposlenih. Posebno pozorni smo bili na komunikacijo in spoštovanje med sodelavci, ki sta bili osnovni vodili pri vpeljavi stalnih sprememb, ki imajo same po sebi velik vpliv na odziv in počutje zaposlenih.«

Nove restavracije, stare pa v prenovljeni podobi

V letošnje leto v Alpe-Panon McDonald's gledajo z velikim zanosom in predanostjo k uresničitvi zadanih ciljev, ki jih ni malo. V prvi polovici leta približujejo ponudbo strankam z odprtjem štirih novih restavracij, v drugi polovici leta pa bodo prenovili večino naših obstoječih restavracij.

»Načrtujemo, da se nam bo letos pridružilo še vsaj 160 novih sodelavcev, ki bodo pomagali uresničevati zastavljene načrte. Najbolj potrebujemo mlade, ciljno orientirane posameznike, vodje po duhu in prijatelje po srcu, ki bi sprejeli izziv vodenja McDonald's restavracije. V McDonald'su začneš na najnižji poziciji in potem lahko napreduješ zelo hitro. Dober vodja mora namreč iz lastnih izkušenj poznati delo na vseh delovnih postajah in ga znati tudi opravljati. Po hierarhični lestvici se posameznik ne vzpenja sam, ampak so mu v oporo mentor in razdelan sistem izobraževanj, od katerih nekatera potekajo tudi v tujini. Ne pričakujemo izjemnih preteklih izkušenj niti bleščeče formalne izobrazbe. Bolj kot to so nam pomembne energija, volja do dela, pripravljenost, da se poprime za vsako delo in predanost delu ter podjetju. S takšnimi lastnostmi lahko posameznik zgradi uspešno kariero znotraj podjetja in tudi korporacije McDonald's,« opisuje Srđan Krumpak.

Redno sodelovanje v Zlati niti jim omogoča letno preverjanje zadovoljstva zaposlenih in hkrati neodvisno oceno oziroma mnenje stroke ter javnosti. »Predstavlja odlično osnovo za odkrito komunikacijo med zaposlenimi, izmenjavo mnenj in porajanje novih idej za bodoče projekte. Sodelovanje na Zlati niti vidimo tudi kot priložnost za kritično samooceno v primerjavi z uspešnimi podjetji v Sloveniji in možnost vzpostavitve dobrega poslovnega sodelovanja oziroma kreiranja praks na slovenskem trgu. Zelo smo ponosni, da smo se lansko leto povezali s podjetjem Adecco in pristopili oziroma nadgradili njihov projekt »CEO for one month«. S tem smo približali podjetje mladim iskalcem zaposlitve in omogočili aktivno vključitev v podjetje na nov in inovativen pristop tako pri izboru kot uvajanju v delo.«

Uvedli elektronski lokator

V okviru uvajanja novega sistema naročanja, načina priprave in postrežbe gostov ter širjenja ponudbe z novimi proizvodi se v podjetju soočajo tudi z reorganizacijo in uvajanjem novih delovnih mest znotraj samega poslovanja restavracij. Tako so v preteklem letu pridobili dve novi delovni mesti v McCafeju, za letošnje leto pa načrtujejo prerazporeditev nalog in nove opise del ter nalog za vse zaposlene v restavracijah s poudarkom na nalogah vodenja izmene oziroma menedžerskih nalogah vodstvenega kadra v restavracijah.

»S stalnimi velikimi investicijami v razvoj našega podjetja dokazujemo in verjamemo, da je potencial v naši branži velik. Digitalizacija je del prihodnosti in zagotovilo uspeha v vsaki branži. Zavedamo se, da je zadovoljstvo naših gostov odvisno tudi od tehnoloških inovacij, zato vlagamo v posodabljanje IT opreme. To nam omogoča, da imajo gostje ves čas dostop do brezplačnega wi-fi omrežja, da lahko naročajo hrano na zaslonu z dotikom. Velika pridobitev je tudi elektronski lokator, novost v naših restavracijah, ki ga gost prejme ob naročilu. Ko je naročilo sveže pripravljeno, ga na to opozori s svetlobnim in zvočnim signalom.«