Zlata gazela 2015, podjetje RLS merilna tehnika iz Komende, ima za seboj izjemno dinamično leto. Konec minulega leta so namreč zaključili eno večjih reorganizacij v zadnjih desetih letih. Proces so izpeljali uspešno, kar dokazujejo tudi ocene kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki so jo v anketi podali zaposleni, s čimer se je podjetje, ki v Zlati niti letos sodeluje sedmič zapored, vnovič uvrstilo med sedmerici finalistov v svoji velikostni kategoriji.

Reorganizacija kot naravna preobrazba

»Za učinkovito obvladovanje podjetja z več kot 120 zaposlenimi je bilo nujno korenito prestrukturiranje, predvsem oddelkov razvoja in tehnologije. Projekt je skupaj s pripravami trajal skoraj eno leto. Razvil se je in zaživel kot neke vrste naravna preobrazba. V duhu dobre prakse pri uvajanju sprememb v podjetju RLS se je sprotna informiranost in vključenost vseh zaposlenih ponovna izkazala za uspešno strategijo. Seveda je bilo v projekt vloženo veliko dela, časa in energije,« pojasnjuje Ilijana Šuligoj Javornik, odgovorna za kadre v RLS merilna tehnika.

Ker so anketo izvajali v najbolj kritičnem obdobju reorganizacije, ki informacije, ki so nujne za pomiritev in občutek varnosti, še niso prišle do vseh zaposlenih, je bila Ilijana Šuligoj Javornik celo v dilemi, ali v Zlati niti sodelovati. »A sem se odločila, da sodelujemo in sprejmemo rezultat ankete kot odgovor zaposlenih o zadovoljstvu v podjetju sredi uvajanja ene največjih sprememb v podjetju v zadnjih desetih lrtih. Zato ima letošnja uvrstitev med finaliste za nas posebno dodano vrednost,« pojasnjuje Ilijana Šuligoj Javornik.

V poslovnem letu 2015/16 je gazela ustvarila 13,5 milijonov evrov prihodkov, za naslednji dve poslovni leti pa načrtujejo od 20- do 25-odstotno letno rast. Letos naj bi za 15 odstotkov povečali tudi število zaposlenih, največ na področju prodaje in razvoja. »Za slednje potrebujemo predvsem inženirje elektrotehnike, smer avtomatika-programska oprema. Trenutno aktivno iščemo QA inženirja za avtomatizacijo testiranja. Na obeh področjih bo za pridobitev ustreznega kandidata potrebno vložiti veliko napora.«

Tako kot v preteklosti se v RSL merilna tehnika še danes kot najbolj ustrezen način kadrovanja izkazuje vzgoja strokovnjakov v podjetju z dolgoročnim načrtovanjem, kar pomeni sodelovanje s fakultetami, nudenje praktičnega izobraževanja, mentorstvo pri pripravi zaključnih nalog in s premišljeno štipendijsko shemo. »Ne verjamem sicer, da naše okolje razvija kakšne posebne, še »neodkrite« poklice. V prihodnosti bomo potrebovali predvsem sodelavce z znanji in izkušnjami iz procesnega vodenja, avtomatike, mehatronike, elektronike, poznavanja materialov, fizike in tržnih komunikacij,« našteva Šuligoj-Javornikova.

Nova stavba, še boljše spremljanje zaposlenih

Med lanske večje razvojne premike uvršča tudi velik korak, ki so ga naredili na področju digitalnega marketinga. »S tem, ko smo odprli spletno nakupovanje v ZDA in Kanadi, smo v 2016 povečali število spletnih naročil za skoraj 300 odstotkov. Letos bomo še nadaljevali z razvojem, specifično se bomo fokusirali na aplikativne spletne strani in vsebine, ki bodo strankam v pomoč pri izbiri pravega izdelka. V 2018 začnemo z aktivnostmi odpiranja spletne trgovine na azijskem trgu,« pojasnjuje sogovornica. »Pred nami je gradnja nove poslovno proizvodne stavbe in postavitev nove avtomatizirane proizvodnje. Oboje načrtujemo zaključiti do konca naslednjega koledarskega leta. Na področju vodenja in razvoja kadrov pa imamo v načrtu celovito prenovo sistema spremljanja učinkovitosti in razvoja zaposlenih.«

Ima pa področje, na katerem deluje RLS merilna tehnika, izjemen potencial. Magnetni senzorji pomika in zasuka, ki jih razvijamo in proizvajamo, se uporabljajo v različnih aplikacijah, kot so robotika, avtomatizacija proizvodnja.... Vse to ima ključno vlogo pri prehodu v tako imenovano Industrijo 4.0, katere temelj sta avtomatizacija in digitalizacija proizvodnih procesov. Dejstvo, da sodelujemo z vodilnimi podjetji s tega področja, nam zagotavlja, da bomo izkoristili te trende in tudi v prihodnje izkazovali nadpovprečne stopnje rasti prihodkov in dobička.«