Ministrica SMC Maja Makovec Brenčič je dajala vedeti, da vse to ve in da bo zadeve na področju učbenikov uredila. To si je navsezadnje koalicija, ki jo je postavila za ministrico, zapisala tudi v svoj program. Zadev se je lotila. V preteklih dveh letih je šolam namenila dovolj denarja, da so lahko pometale iz skladov učbenike iz »časov Marije Terezije« in jih nadomestile z novimi. Če ne ravno boljšimi, pa vsaj celimi. Kot mnogi ministri pred njo je ustanovila tudi delovno skupino za učbenike in – kot mnogi ministri pred njo – iz predlogov vzela tisto, kar ji bo politično prišlo prav. Pred volitvami.

V torek predstavljeni model učbeniške politike ima kljub korakom v pravo smer vgrajene sistemske napake, ki bolj dišijo po populizmu kot trajnostnem modelu. Osnovne šole naj bi v prihodnje dobile tri milijone evrov na leto. S tem denarjem naj bi zamenjale dotrajane in zastarele učbenike v šolskih skladih in hkrati z novimi učbeniškimi kompleti obdarile vse prvošolce oziroma njihove starše. Da jim bo že prvi dan v šoli lepo.

Prvo vprašanje, ki si ga velja zastaviti, je, zakaj in čemu kar vsem. Zakaj naj bi bil državne pomoči jeseni samodejno deležen prvošolec kakšnega nemarno bogatega predsednika uprave, ne pa tudi, recimo, drugošolka nezaposlene matere samohranilke… Je razlog v tem, da se želi ministrica SMC pred volitvami podobrikati vsem ljudem, ne le onim z roba? Ne bi se čudili. Na podobno idejo je prišla Janševa vlada. Pred volitvami je kljub krizi našla kar 40 dodatnih milijonov evrov za »radodarno« regresiranje šolske prehrane, ki je nato v velikih količinah romala med odpadke.

Ob tem je zanimivo, da so v skupini za ureditev učbeniške problematike ministrici predlagali, naj učbeniške komplete brezplačno zagotovi le družinam iz prvega dohodninskega razreda, a ji predlog očitno ni bil všeč. Veliko vprašanje je tudi, ali bodo šole dobile dovolj denarja, da bodo lahko izpolnile obe nalogi, ne da bi morale tehtati, komu naj ustrežejo: prvošolcem, z nakupom boljših, dražjih kompletov, ali staršem, ki si bodo v višjih razredih želeli novih, sodobnejših učbenikov v šolskem skladu.

Ministrica je poudarila tudi pomembno vlogo zavoda za šolstvo. Tu naj bi poslej skrbno analizirali kakovost delovnih zvezkov in drugega gradiva ter šolam nato pomagali s svojimi ugotovitvami in priporočili. A kaj to v resnici pomeni? Letos bodo na primer na zavodu analizirali delovne zvezke zgolj za dva predmeta v dveh razredih. Več ne zmorejo. Za analizo in evalviranje učbenikov potrebujejo tudi ustrezno metodologijo – ki jo bodo dobili čez nekaj let. Ljubljanska pedagoška fakulteta se namreč tega dela v okviru pol milijona vrednega projekta šele loteva.