Kot ugotavljajo raziskovalci, se glede trajanja življenja zmanjšuje razkorak med moškimi in ženskami.

Raziskovalci pod vodstvom Vasilisa Kontisa z britanskega Imperial College London so v raziskavo zajeli 35 razvitih držav, med njimi tudi Slovenijo. Do podatkov o spremembah v pričakovani življenjski dobi so prišli s pomočjo statističnega modela in podatkov o rojstvih in smrtih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Tudi Slovenke bodo dočakale skoraj 90 let

A kljub splošni ugotovitvi o daljšanju te dobe v naslednjih 15 letih v vseh državah je študija razkrila tudi številne regionalne razlike. Južna Koreja naj bi tako postala prva država, v kateri bodo lahko ženske do 2030 v povprečju pričakovale, da bodo živele 90 let, kar je še na prelomu stoletja veljalo za nemogoče. Marsikatere razvite države, vključno s Slovenijo, v teh pričakovanjih ne zaostajajo dosti - približno 88 let dolgo življenje lahko pričakujejo tudi ženske v Franciji, Španiji in na Japonskem. V Sloveniji pa naj bi ženske do leta 2030 lahko pričakovale 87,4 leta življenja, kar jih s Francijo, Španijo, Švico in Portugalsko uvršča v peterico evropskih držav z najdaljšo pričakovano življenjsko dobo. Države, ki se bodo lahko pohvalile z najdaljšo pričakovano življenjsko dobo za moške - v vsakem primeru 84 let, bodo medtem najverjetneje Južna Koreja, Avstralija in Švica.

Visoka starost je posledica napredka in izziv za zdravstvene in socialne sisteme

Zgodba o uspehu Južne Koreje glede na študijo sloni na velikih pridobitvah na področju ekonomskega statusa, izboljšanju otroške prehrane in širokega dostopa do zdravstvene oskrbe in sodobne medicinske tehnologije. Državi s 50 milijoni prebivalcev je skupaj s sosednjo Japonsko tudi uspelo obdržati dokaj nizko raven debelosti med ljudmi in majhen delež kadilk.

Čeprav je daljšanje življenjske dobe znak napredka, pa raziskovalci svarijo, da vse starejše prebivalstvo predstavlja tudi izziv za zdravstvene sisteme in socialne službe.