»Pri BMW Group so brez dovoljenja 10. februarja na mokrišču Ledine pod Ratečami postavili poligon za vožnjo vozil,« so včeraj medije obvestili iz okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green. »Ledine so presihajoče jezero, v katero se zliva potok Trebiža in predstavlja širše območje naravnega rezervata Zelenci. Kot mokrišče so življenjski prostor ogroženih barjanskih in močvirskih rastlinskih ter živalskih vrst,« opozarja predsednik AA Green Vojko Bernard.

Nenavadno početje na naravni vrednoti državnega pomena so opazili člani društva za naravo Jalovec Rateče in o tem, kot je povedala predsednica društva Polona Petrovič Erlah, obvestili okoljsko inšpekcijo. Enako so, ko so bili o dogodku obveščeni, storili tamkajšnji policisti in medobčinski redarji.

Imeli so dovoljenja, a za drugo lokacijo

V kranjski območni enoti Zavoda RS za varstvo narave so po besedah vodje Metoda Roglja za dogodek izvedeli od domačinov. »Šlo je za organizirano vožnjo, ki je z motornimi vozili v naravnem okolju prepovedana, na območju, ki je naravna vrednota državnega pomena, pa so še dodatni razlogi za prepoved.« V zavodu jih žalosti, da so priča takšnim dogodkom, saj bi morala biti posebno tovrstna podjetja po mnenju Roglja zavezana k varovanju narave. Nasprotno pa vožnjo po njej, kar je očitno že iz televizijskih spotov, še propagirajo. »Takšne prireditve je mogoče izvajati na parkiriščih ali drugih z občinskim odlokom za to določenih območjih, za kar dajejo dovoljenja občine in upravne enote. V nasprotnem primeru kršiteljem, če so pravne osebe, grozi od 1000 do 2000 evrov kazni.«

V BMW Slovenija so imeli za dogodek tako dovoljenje občine Kranjska Gora kot upravne enote Jesenice, kar so nam potrdili tudi v obeh ustanovah. A kot poudarja načelnica UE Jesenice Alenka Burnik, zgolj za lokacijo pri hotelu Skipass in na Snežni plaži. Dovolili so jim testne počasne vožnje z vozili in inštruktorji varne vožnje čez manjše ovire na parkirnih prostorih hotela, panoramske vožnje po lokalnih cestah, animacijski program z vozno izkušnjo ob smučišču, zabavni program, kulinarično doživetje in podobne dejavnosti.

Ob opozorilu so se umaknili

Snežne razmere na tej lokaciji niso dovoljevale vseh načrtovanih dejavnosti, ki so si jih za tisti dan zadali pri BMW Group Slovenija, zato so za izvedbo poligona v Ratečah pridobili soglasje lastnika zemljišča. »Vendar pa žal nismo bili obveščeni, da je to zemljišče na zaščitenem območju,« pojasnjuje Maja Ilec, direktorica korporativnega komuniciranja. A kot pojasnjuje Rogelj, bi moral lastnik za takšen dogodek zaprositi za dovoljenje skladno z zakonom o ohranjanju narave, ki pa ga za to območje zagotovo ne bi dobil.

»Takoj, ko smo bili na to opozorjeni, smo aktivnosti prekinili. Za neljubo situacijo se opravičujemo in zagotavljamo, da naš namen nikakor ni bil poseganje v naravno okolje,« pojasnjuje Ilčeva. Dodaja, da ima celoten dogodek sicer odgovorno noto, saj želijo voznike naučiti, kako pravilno reagirati v nevarnih situacijah in tako preprečiti morebitne nesreče.

Kljub vsemu so nam z ministrstva za okolje in prostor pojasnili, da bo v zadevi uveden postopek o prekršku, v katerem bo okoljska inšpekcija ugotavljala, ali gre dejansko za kršitev zakona. Za dodatna pojasnila o okoliščinah dogodka pa si bodo na inšpektoratu pomagali tudi s policisti in medobčinskimi redarji, ki so bili na prireditvi.