Z javnim razpisom, na katerega je prispelo 49 vlog, so izbrali dijake in študente, ki so izpolnjevali pogoje razpisa in občinskega odloka o štipendiranju. Pet jih je prejelo štipendije za nadarjene dijake in študente, trije za usmeritev v deficitarne poklice, tri štipendije so dobili socialno šibkejši dijaki, eno štipendijo pa so podelili za študij v tujini. Višina štipendije za dijake znaša 181 in za študente 237 evrov na mesec. Župan Toni Dragar je na slovesnosti ob podpisu pogodb z dijaki in študenti poudaril, da želi biti občina prijazna za vse generacije. Zato poleg celoletnih štipendij z javnim razpisom podeljujejo tudi enkratne štipendije za sofinanciranje šolnine. Eden izmed pogojev za pridobitev domžalske štipendije je tudi opravljanje obvezne prakse bodisi v občinski upravi ali v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je domžalska občina.