Podjetje TU-VAL, ki trenutno zaposluje 12 sodelavcev, je v svoj CV tudi že vpisalo, da je prejelo naziv najboljši zaposlovalec. Za najboljšega med majhnimi podjetji je bilo domžalsko hitro rastoče podjetje namreč prepoznano v Zlati niti 2015. »Naziv najboljši zaposlovalec je zagotovo pozitivno vplival na prepoznavnost podjetja. Tudi zaposleni se počutijo kot del te zgodbe in so ponosni na možnost, da prispevajo k razvoju pozitivnosti v podjetju. Nagrada nam je dala še dodaten zagon, da skupaj iščemo rešitve za vsakodnevne izzive, ki nastajajo v vsaki medsebojni interakciji oseb z vsaj malo različnimi interesi,« pojasnjuje Uroš Oven, direktor družinskega podjetja.

Decembra lani so zaposlili inženirko strojništva – magistro strojniških znanosti in inženirja mehatronike. V proizvodnji vzdržujejo fleksibilnost zmogljivosti v odvisnosti od naročil z zaposlovanjem študentov - izmed katerih pa nameravamo najboljše s področja strojništva po končanem študiju tudi zaposliti. S tem ohranjajo tudi vitkost in prilagodljivost našega podjetja. Letos nameravajo, če jim bo uspelo v celoti izpeljati razvoj in izdelavo družine specialnih pnevmatskih cilindrov, vzpostaviti merilni laboratorija in zagnati proizvodnjo vzorcev in prototipov, zaposliti do štiri nove sodelavce.

»Pri izbiri sodelavcev veliko pozornosti namenjamo strokovni izobrazbi, pripravljenosti kandidatov za pridobivanje novih znanj in želji po usposabljanju na delovnem mestu. Pomembni so tudi njihovi odgovori na zastavljena vprašanja in priporočila šol, bivših delodajalcev, testiranje znanja tujih jezikov in specialna znanja ter njihovi dosežki na prejšnjih delovnih mestih. Zelo pomembno vlogo igra pripravljenost za prevzemanje odgovornosti in razumevanje učenja na napakah. Vse kandidate na prvih razgovorih seznanimo z zahtevo o timskem delu ter vrednotah podjetja, ki so opredeljene v Kodeksu obnašanja v družbi TU-VAL, ter o poslanstvu podjetja. Najbolj potrebujemo profile, ki jih je tudi na trgu najmanj - strojniki, tehniki in sposobni prodajniki, kljub temu svoje potrebe pokrivamo dokaj uspešno, ker svoj razvoj in delovanje poskušamo predvideti na srednji oziroma dolgi rok. Če je potrebno oglašujemo prosto delovno mesto tudi večkrat, kar ni idealno, je pa koristno tako za zaposlene kot za podjetje. Pravi človek na pravo mesto!« poudarja Uroš Oven.

Ker razvijajo predvsem svojo sposobnost spraviti proizvod od pogovora s kupcem do serijske proizvodnje v čim krajšem času, imajo namen dodati nekaj standardnih CNC obdelovalnih strojev in pa predvsem tehnologijo dodajanja materiala, ki je trenutno zelo aktualna in v določenih primerih tudi zelo uporabna. V letu 2016 so v TU-VAL ustvarili 3,7 milijona prihodkov, od tega na tujih trgih 86,7 odstotka. »Poslovno leto je bilo uspešno. V letu 2017 ne pričakujemo velike rasti prihodkov, ker smo ravno v fazi prenove našega poslovnega modela. Za glavnino naših največjih dobaviteljev, ki nas podpirajo dolgoročno, je bila hitra rast v zadnjih letih velik organizacijski zalogaj in so na koncu prišli do odločitve, da bi radi obseg zmanjšali ali pa vsaj zmanjšali hitrost rasti. Tem odločitvam se moramo prilagajati tudi mi. Tako sedaj vstopamo v glavnem samo v projekte z višjo dodano vrednostjo, ki pa zaradi zahtevnosti potrebujejo svoj razvojni ciklus tudi do dveh let,« pojasnjuje Oven.

Zelo je ponosen, da se podjetje razvija v razvojnega dobavitelja velike multinacionalke na področju proizvodnje medicinske opreme ter da so v zelo kratkem času razvili specifični pnevmatski ventil za znanega kupca - proizvajalca avtobusov. »Po drugi strani pa smo ponosni na pridobitev 1500 m2 poslovnih površin v Domžalah, kamor se selimo v drugi polovici 2017 in ki nam bo omogočila razviti našo idejo tehnološkega in distribucijsko-logističnega centra za naše stranke. Pred nami so torej kar veliki projekti – selitev v nove prostore, osvajanje novih tehnologij in novih družin proizvodov, ki bodo dvignile našo dodano vrednost. V okviru tega se dogajajo kar precejšnje spremembe naše organizacije, tudi prehod na novo izdajo standarda kakovosti ISO9001 – na verzijo ISO 9001:2015; zaposlovanje visoko izobraženih sodelavcev, ki vnašajo dodatne spretnosti v našo organizacijo – z njim pa se spreminja tudi dinamika dela. Poleg tega poizkušamo razširiti sodelovanje z več slovenskimi partnerji – v prvi meri s podjetji z veliko znanja pri CNC obdelavi strojnih delov, ki bi nas lahko podpirali pri prevzemanju večjih poslov in rasti – seveda pa morajo biti v zgodbi TU-VAL vse strani zadovoljne.«

Rezultati vseh teh sprememb bodo vidni šele čez dve do tri leta in v TU-VAL upajo, da ravnajo prav. »Je pa naše delo zelo dinamično in zaposleni vemo, da ko se nekaj dogovorimo, to tudi velja, se pa lahko že čez teden ali dva vse spremeni in se moramo ponovno dogovoriti, kaj kdo kdaj kako dela. Predvsem poizkušamo vnesti toleranco in fleksibilnost ob spremembah, ki jih prinašajo vsakodnevni dogodki,« razmišlja Oven.

Znanja za reševanje dnevnih izzivov in znanja za vodenje podjetja na splošno pridobivajo preko pretoka izkušenj – obojestransko med dvema generacijama vodstva podjetja, veliko se učijo z opazovanjem pri naših kupcih in dobaviteljih, poslužujejo se samoizobraževanja na delovnih mestih, sledijo praksam vodenja v svetu in doma, uporabljamo literaturo, sledimo zakonodajo ES in RS, uporabimo izobraževalne ustanove. »Predvsem pa dnevno veliko beremo o vsem mogočem – kar prepoznamo, da nam bo lahko najbolj olajšalo naše delo v prihodnosti.«

Glede zaposlovanja mladih pa Oven pravi: »Smo relativno mlad kolektiv in če nas iskalec zaposlitve prepriča s svojo energijo in sposobnostjo učenja, je vedno dobrodošel. Drugače si mora svoje mesto izboriti prek študentskega dela ali dela pri posameznih projektih. V osnovi pa je nekaj izkušenj dobrodošlo. Uveljavljeno imamo več oblik učenja: mentorstvo, prenos znanja s sodelavcev na novega zaposlenega, po potrebi treningi v tujini pri naših kupcih, formalno izobraževanje na javnih ali zasebnih ustanovah.«