Glede na naše poizvedovanje slikanje prostate pred biopsijo omogočajo le v UKC Ljubljana. Tak način diagnosticiranja raka prostate bi bil sicer idealen in je to tudi trend v Evropi, se strinja Marija Jekovec, zdravnica radiologinja iz UKC Ljubljana. V tej bolnišnici urologi na preiskavo z magnetno resonanco pred biopsijo prostate napotijo mlajše moške, pri katerih sumijo, da imajo raka prostate, starejše bolnike pa po negativni biopsiji. »Ni mogoče, da bi z opremo in kadri, ki so na voljo, tako preiskavo opravili pri vseh moških s sumom na raka prostate, in bi na osnovi te preiskave ciljano opravili punkcije oziroma odstopili od punkcije,« opozarja. Zato tovrstne magnetnoresonančne preiskave prostate v Sloveniji opravljajo v precej omejenem obsegu.

V UKC Maribor pošiljajo bolnike na multiparametrično MR prostate šele po negativni biopsiji, če obstaja še nadalje sum na prisotnost raka prostate. Takšne so tudi trenutno veljavne smernice, odgovarja mag. Dejan Bratuš, predstojnik oddelka za urologijo. »Morda je ena raziskava, objavljena v eni reviji, res nakazala drugačno možnost, vendar se večina uroloških centrov v svetu za zdaj drži veljavnih smernic. Da bi delali preiskavo vsem moškim, bi bilo tudi za razvite države trenutno predrago, preiskava pa tudi ni dovolj potrjeno natančna, da bi se na podlagi rezultata lahko povsem varno izognili biopsiji,« je še pojasnil Bratuš.

Ne želijo najti raka za vsako ceno

Podobno pojasnilo smo dobili tudi v Splošni bolnišnici Celje. Pri diagnostiki raka prostate urologi sledijo smernicam Evropskega združenja za urologijo: kadar je pri moškem večje tveganje raka prostate ali je postavljen sum na raka, določijo vrednost PSA, otipajo prostato in se odločijo, ali moški potrebuje biopsijo prostate ali ne. Z biopsijo odvzamejo tkivo prostate, analiza tkiva pa nato pokaže, ali gre pri bolniku za raka, benigno povečanje prostate, vnetje ali za normalno prostato, pojasnjuje Sandi Poteko, vodja urološkega oddelka. »Pri raku prostate ne želimo najti raka za vsako ceno, ampak želimo najti rake, ki so klinično pomembni in ki potrebujejo zdravljenje.« V svetu je veliko študij, kjer ugotavljajo, da lahko s preiskavo z nuklearno magnetno resonanco prostate ugotovijo, ali je vidna sumljiva sprememba v prostati, in šele nato opravijo biopsijo. Rezultati študij so spodbudni, a je podatkov še premalo, da bi ta pristop že postal del smernic obravnave bolnikov v sklopu prve diagnostike pri sumu na raka prostate, razlaga.

Tak pristop je tudi precej zahteven, saj mora biti na voljo dovolj aparatov in zdravnikov, ki znajo te slike odčitati in nato pravilno uporabiti. Zato je zelo pomembno sodelovanje med rentgenologi in urologi. »Verjamem pa, da bo v prihodnosti do tega prišlo,« razmišlja Poteko.

MR le pri bolnikihz nejasnimi izvidi

Po smernicah na slikanje z magnetno resonanco napotijo bolnike, pri katerih opravijo biopsijo, vendar histološki izvid ne pokaže rakavih celic, a ker ima bolnik visoko vrednost PSA, še vedno menijo, da ima morda raka in so pri biopsiji rakave celice morebiti zgrešili.

»Preden bi biopsijo ponovili, pa naj bi se vedno opravila preiskava z magnetno resonanco. Ta  pokaže, v katerem delu prostate je lahko nekaj sumljivega, in iz tistega dela pri biopsiji vzamejo več vzorcev tkiva,« Poteko pojasnjuje namen te preiskave.

Nuklearni magnetni aparati, ki omogočajo tovrstno slikanje prostate, po Potekovih besedah v vseh bolnišnicah še niso na voljo – tudi v celjski aparat, ki bo slikanje prostate omogočal, šele kupujejo. Zato bolnike na slikanje prostate napotijo v druge ustanove – največ v UKC Ljubljana in UKC Maribor. Ko se vrnejo z izvidom, pa takoj nadaljujejo obravnavo.

Aparat, ki omogoča multiparametrično slikanje prostate, so nedavno kupili tudi v SB Slovenj Gradec. Te preiskave bodo začeli opravljati v naslednjih mesecih, so pojasnili v bolnišnici. lo