Državni presejalni program za zgodnje odkrivanje raka dojke Dora trenutno deluje na območjih osrednje Slovenije, Štajerske, Kopra, Nove Gorice, Notranjske in delno Kranja; kot zadnjo so decembra lani odpili enoto Dore v Novem mestu, s čimer so pokrili potrebe prebivalk večjega dela Dolenjske. Program tako sedaj pokriva 72 odstotkov ciljne populacije. To so ženske med 50. in 69. letom starosti; vsako drugo leto jih z osebnim vabilom povabijo na presejalni pregled dojk z mamografijo v njim najbližji center programa Dora.

Po načrtu širitve programa naj bi v letošnjem letu presejalno slikanje omogočili še ženskam na območjih, ki jih program ne pokriva. Tako naj bi predvidoma v drugi polovici leta začela delovati mobilna presejalna enota programa na Jesenicah. Tja bodo na slikanje vabili ženske iz občin Bohinj, Bled, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje, Jesenice in Žirovnica. Predvideli so še štiri nove presejalne centre: dva na Celjskem, na območjih Murske Sobote in Raven na Koroškem. Da se bodo lahko vključili v program, morajo v teh centrih zaposliti in izobraziti dodatno osebje in zadostiti še nekaterim drugim zahtevam za vključitev v program, pojasnjujejo pri Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer vodijo program Dora.

Končno presejalno-diagnostični center v Mariboru?

Ti štirje presejalni centri pa bodo lahko zaživeli šele, ko bodo v UKC Maribor vzpostavili presejalno-diagnostični center programa Dora. Načrt širitve programa predvideva, da bosta poleg presejalnih centrov delovala tudi dva presejalno-diagnostična centra: v presejalnih centrih zgolj izvajajo slikanje z mamografom, te slike pa nato odčitavajo zdravniki radiologi v presejalno-diagnostičnih centrih, kjer poleg presejalne mamografije in diagnostične obravnave izvajajo tudi nadaljnje zdravljenje žensk, pri katerih je presejalna mamografija pokazala na sum raka dojke. Kot presejalno-diagnostična centra sta predvidena Onkološki inštitut Ljubljana za osrednjo in zahodno Slovenijo ter UKC Maribor za vzhodno; vendar pa diagnostičnega dela storitev v UKC Maribor še vedno niso vzpostavili in izvajajo le presejalno slikanje žensk. Tako mamografske slike za celoten program Dora še vedno pregledujejo radiologi Onkološkega inštituta, kjer tudi izvajajo dodatne preiskave in zdravljenje pri ženskah s sumom na raka.

Pri programu Dora pojasnjujejo, da trenutno potekajo dogovori med ministrstvom za zdravje in UKC Maribor o razpisu za nakup opreme, kar je ena pomembnejših zahtev za vzpostavitev diagnostičnih storitev. Presejalno-diagnostični center v UKC Maribor naj bi začel delovati letos.

Za ženske, ki živijo na območjih, ki jih program Dora še ne pokriva, veljajo enake pravice kot doslej – po 50. letu imajo pravico do brezplačne preventivne mamografije vsaki dve leti z napotnico osebnega zdravnika ali ginekologa v katerem koli centru, ki take storitve opravlja.

Dober odziv na vabila

Vabilu na presejalno mamografijo se je od začetka delovanja Dore leta 2008 pa do konca leta 2015 odzvalo 79 odstotkov vabljenih žensk, kar zadostuje pogoju za uspešnost programa (najmanj 70-odstotni odziv).

Lani se je vabilu odzvalo 76 odstotkov žensk, izvedli pa so 57.012 presejalnih mamografij. Na nadaljnjo obravnavo zaradi suma raka dojke so povabili 1879 žensk. Pri veliki večini opravijo dodatno usmerjeno mamografijo. Pri nekaterih je za potrditev normalnega rezultata mamografije dovolj primerjava s starimi mamogrami. Kadar to ni dovolj, opravijo ultrazvočno preiskavo; to ima 60 odstotkov žensk. Pri manj kot odstotku slikanih žensk je potrebna invazivna diagnostika, to je igelna biopsija za odvzem tkiva dojke.

Vodja programa Dora mag. Maksimiljan Kadivec je s širitvijo programa zadovoljen: »Leto 2016 je bilo zelo uspešno, saj smo naredili velik korak k razširitvi programa na vso državo: vanj je trenutno vključenih tri četrtine ciljne skupine žensk, slikali smo polovico več žensk kot leto prej, pri tem pa ohranjamo visoko kakovost po evropskih smernicah na vseh ravneh programa. Visoka je tudi udeležba, kar kaže na zadovoljstvo vabljenih žensk z izkušnjo v programu.«