Aktivnosti so usmerjene v uresničevanje naslednjih ciljev, kot so preprečevanje prehajanja oseb z ogroženimi zaposlitvami v registrirano brezposelnost, opolnomočenje oseb z informiranjem in motiviranjem, krepitev proaktivnega pristopa k načrtovanju in razvoju nadaljnje kariere skladno s potrebami zaposlitve, oblikovanje individualnih kariernih načrtov z izdelavo načrtov aktivnosti za pridobivanje dodatnih kompetenc skladno s potrebami zaposlitve, razvijanje veščin in tehnik za učinkovito obvladovanje in upravljanje s spremembami na trgu dela za ohranitev in/ali iskanje nove zaposlitve, izboljšanje splošnih in delovno specifičnih poklicnih kompetenc oseb s povečanjem njihove prilagodljivosti, učinkovitosti z namenom zagotovitve nove zaposlitve, prezaposlitve na novih delovnih mestih oziroma ohranitve zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog ter krepitev zaposljivosti in povezovanje oseb iz ciljne skupine z delodajalci na področju kariernega razvoja v času uvajanja sprememb.