»Nisem ravnal nezakonito, res pa je sodbo treba znati brati,« je dejal velenjski župan Bojan Kontič, preden je podrobno pojasnil, kako sam razume sodbo upravnega sodišča, ki je občini vrnilo v odločanje pobudo za razpis referenduma o vzpostavitvi azilnega doma v Velenju. Pobudo je dala civilna iniciativa Velenje, potem ko je bila odločitev o azilnem domu sprejeta na mestnem svetu. Svetniki so takrat sprejeli več sklepov, ki naj bi bili za državo oziroma ministrstvo za notranje zadeve zavezujoči.

Niso ravnali v skladu z zakonom o upravnem postopku

Sklenili so, da bi v azilni dom lahko nastanili največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito in še to najranljivejše skupine, kar pomeni družine z otroki, ne pa denimo samskih moških. Prav tako so sprejeli sklep, da bi morali v tem primeru vzpostaviti ustrezno varovanje, in sprejeli še vrsto drugih zavez. S tem pa se niso strinjali člani civilne iniciative, ki so od župana terjali, da o sklepih razpiše referendum. »Sprejeti sklepi niso splošni akt občine, o katerih bi bilo možno odločanje občanov na referendumu,« so jim pojasnili na občini in dodali, da pogoji za razpis referenduma niso izpolnjeni, ker to ni v pristojnosti občine.

S tem pa se ni strinjalo upravno sodišče, a Kontič meni, da se je to zgodilo le zato, ker na občini niso ravnali skladno z zakonom o upravnem postopku. »Zato smo zdaj pripravili novo obvestilo, ki je skladno z zakonom in ga bomo poslali prvopodpisanemu pobudniku za referendum. V njem smo zelo jasno zapisali svoje stališče v obliki, kot jo predpisuje zakon. Jasno pa je tudi, da pobudniki želijo referendum, za kar so pogoji predpisani z zakonom, in ne denimo ljudske iniciative,« razlaga Kontič.

Šefic: Situacija je nepredvidljiva

Kot še dodaja Kontič, so v Velenju s sklepi na neki način zavezali tudi državo, da jih ta upošteva, če želi pri njih naseliti prosilce za mednarodno zaščito. Dialog z ministrstvom za notranje zadeve pa je treba po županovem mnenju nadaljevati. »In to bomo počeli, saj imamo za to vsa pooblastila,« poudarja Kontič, ki je prejel tudi pismo sekretarja ministrstva za notranje zadeve Boštjana Šefica, v katerem ga ta seznanja, da bi lahko bila pogodba za najem nekdanjega Vegradovega samskega doma podpisana v kratkem, saj so pogovori v sklepni fazi.

Obenem je opozoril župana na nepredvidljive razmere na področju migracij. Kar je mogoče razumeti tudi tako, da bi lahko v Velenju po potrebi nastanili tudi več kot 30 azilantov. Kontič pa je ministrstvo pozval, naj pogodbe za najem z lastnikom ne podpiše, dokler ne bodo razjasnjene vse dileme. Prvopodpisani pod pobudo za referendum, opozicijski svetnik iz vrst SLS Mihael Letonja pa je še vedno prepričan, da je tožba, ki jo je prejela občina, utemeljena. Sklepi pa tisti akt občine, o katerih je referendum mogoč. »Nove obrazložitve še nisem videl. In šele ko bom napisano proučil, bom lahko zadevo komentiral,« je dejal Letonja.