Nova peš in kolesarska pot bo predstavljala nadaljevanje priljubljene obstoječe pešpoti ob Kamniški Bistrici, ki se zdaj končuje z navezavo na Radomeljsko cesto. Njeno nadaljevanje bo potekalo po desnem bregu reke Kamniške Bistrice, mimo športnega centra Virtus do območja nekdanje tovarne KIK Plastika, pojasnjujejo na občini, kjer imajo denar za gradnjo že zagotovljen. Z vodnim soglasjem imajo potrjen tudi projekt za izvedbo, še vedno pa se zapleta pri pridobitvi pravic za gradnjo na zemljiščih, ki so v lasti treh lastnikov. Eden izmed njih dovoljenje pogojuje z menjavo svojega zemljišča z vodnim zemljiščem, ki je v lasti Republike Slovenije, na kar čaka že šest let. In čeprav je občini lani uspelo doseči dogovor z Direkcijo Republike Slovenije za vode za začetek postopka za menjavo zemljišča, se je znova zapletlo pri ureditvi meje oziroma nestrinjanju lastnikov sosednjih zemljišč. Zato mora občina znova počakati še na rešitev tega zapleta, saj prej ne sme izvesti parcelacije in odkupa sosednjih zemljišč, pojasnjujejo na občini Kamnik.