Potem ko je mengeška civilna pobuda zaradi nevzdržnih prometnih razmer konec lanskega leta pripravila kar dva protestna shoda, ki se ju je udeležilo veliko število občanov, zdaj priprave na gradnjo manjkajočega dela obvoznice potekajo veliko hitreje in v skladu z obljubami; predvsem pa zdaj o pripravah sproti obveščajo tudi občane. »Po pričakovanjih izvajalca naj bi bila zemljišča za gradnjo obvoznice v celoti pridobljena v naslednjih mesecih,« so občanom pristojni zagotovili tudi na sestanku na direktoratu za kopenski promet pri ministrstvu za infrastrukturo, ki so ga pred dnevi sklicali na pobudo mengeškega župana Franca Jeriča.

Z deli bodo pohiteli

Direktorica direktorata mag. Darja Kocjan je povedala, da so v Darsu gradnjo manjkajočega dela obvoznice uvrstili med izvedbene prioritete in so že začeli tudi posodabljati projektno in investicijsko dokumentacijo. Pričakujejo, da bodo lahko dokumente za posodobitev gradbenega dovoljenja vložili v prvi polovici leta, so poudarili na sestanku in dodali, da so v delovnem načrtu Darsa zagotovljena tudi sredstva za zgraditev manjkajočega dela obvoznice. V pripravi je tudi že razpis za izbiro izvajalca, ki bo objavljen takoj po pridobitvi gradbenega dovoljena.

Ob tem pa je Kocjanova vendarle opozorila, da je točen datum začetka gradnje obvoznice dokaj težko napovedati. Zaradi nenehnih pritožb neizbranih prijaviteljev so se namreč nekateri dosedanji postopki izbire izvajalcev na javnih razpisih v preteklem letu zavlekli tudi za več kot pol leta. A na ministrstvu kljub temu ocenjujejo, da bi lahko dela na mengeški obvoznici začeli v drugi polovici letošnje gradbene sezone ali najkasneje takoj v začetku gradbene sezone v naslednjem letu ter bi gradnjo manjkajočega poldrugega kilometra obvoznice v naslednjem letu tudi končali. In čeprav so se vsi strinjali, da potekajo izvedbena dela v skladu z načrti, sta se mengeški župan in direktorica direktorata dogovorila, da se bosta o pripravah redno usklajevala in o aktivnostih sproti obveščala občane.

Elektronsko cestninjenje

Kar zadeva v Mengšu zelo žgočo problematiko tovornega prometa zaradi izogibanja plačevanju cestnine, pa je Kocjanova poudarila, da bo delno razbremenitev tovornega prometa na vseh odsekih, ki omogočajo podobno izogibanje plačilu cestnine kot v Mengšu, prineslo že elektronsko cestninjenje. Testno ga bodo uvedli v drugi polovici leta, v celoti pa bo uveljavljeno v letu 2018. Na županovo opozorilo, da bo promet v regiji celovito uredila šele obvoznica Želodnik–Vodice, pa so pristojni pojasnili, da so se na ministrstvu že lotili priprave programa dela za naslednjih šest in da bodo vanj najverjetneje lahko vključili tudi gradnjo obvoznice Želodnik–Vodice. Vendar pa zagotovil o sredstvih in začetku del do zaključka tega programa ne morejo dati.