Na šestih lokacijah v šestih posavskih občinah naj bi kmalu zaživel Večgeneracijski center Posavja. Vanj želijo na leto pritegniti okrog tisoč uporabnikov iz ranljivih skupin, kot so otroci in mladi, ki jim grozi socialna izključenost, starejši iz socialno šibkejših okolij pa tudi invalidi, brezposelni, priseljenci, Romi. Pri petletnem projektu poleg nosilnega partnerja, Ljudske univerze Krško (za občini Krško in Kostanjevica ob Krki) sodelujejo še Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (za Brežice in Bistrico ob Sotli) ter sevniški Družinski inštitut Zaupanje (za Sevnico in Radeče). Partnerji so na razpisu ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobili 575.000 evrov, 176.000 evrov bodo primaknile posavske občine, nekaj malega pa še partnerji sami. Projekt omogoča 3,5 zaposlitve, pomagalo pa naj bi tudi 69 prostovoljcev, ki jih bodo primerno usposobili.

»Vsebine bodo usmerjene v socialno vključevanje, izobraževanje ter medkulturno in medgeneracijsko povezovanje različnih ranljivih skupin,« pojasnjujejo na brežiški občini. Kot dodaja direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak, naj bi večgeneracijski centri postali osrednji prostori za druženje, svetovanje in prostočasne dejavnosti, vse pa bo potekalo brezplačno. Da bi lažje prišli do potencialnih uporabnikov, se bodo povezali s šolami, domovi starejših, centri za socialno delo, zavodom za zaposlovanje.

Želijo okrepiti podporo starejšim

Zaradi visokega deleža starejših občanov bodo v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli aktivnosti usmerili predvsem k starejšim pa tudi mladim iz socialno ogroženih okolij. »Želimo dopolniti mrežo stalne pomoči za podporo starejšim za samostojno in čim daljše bivanje v domačem okolju. Aktivnosti bodo namenjene krepitvi obstoječe mreže prostovoljcev pri društvih upokojencev, ki že izvajajo projekt Starejši za starejše, in njihovega dela na terenu. Še bolj želimo povezati lokalno okolje z dejavnostjo doma upokojencev in vzporedno vzpostavili kakovosten socialni servis, ki bo povezoval prostovoljce in izvajalce storitev za starejše,« pravijo na občini Brežice.

V ta namen bodo redno zaposlili eno osebo, še dve pa bosta pomagali prek javnih del, dodaja Mateja Gerjevič, direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. »Nameravamo vključiti okoli 350 uporabnikov oziroma še več, kajti vemo, da potrebe so. Pripravljali bomo različne delavnice, izobraževanja, spodbujali bomo prenos znanja starejših na mlajše in seveda neformalno druženje med njimi, kar se mi zdi pri vsem skupaj najbolj pomembno.«