V občini Domžale bodo letos končali tri pomembne objekte, ki so jih začeli graditi že lani. Ob podružnični šoli Ihan bo tako do jeseni zrasel prizidek z javno knjižnico, uredili bodo zunanje igrišče, na Studencu pri Krtini bodo jeseni dobili dom krajanov in gasilski dom, domžalski dijaki pa naj bi po desetletjih obljub aprila končno dobili telovadnico.

Ihanska knjižnica bo namenjena vsem občanom, šolarjem pa se po zgraditvi prizidka ne bo več treba voziti na matično OŠ Domžale, kjer bodo s tem znatno omilili prostorsko stisko. V novem domu krajanov na Studencu bodo svoje prostore poleg gasilcev dobila tudi vsa okoliška društva. Telovadnico Srednje šole in gimnazije Domžale, ki jo gradi država, naj bi odprli ob občinskem prazniku. Tako dijakom ne bo več treba telovaditi po okoliških dvoranah in fitnesih.

Vrtci so že urejeni

Spomladi se bodo v Domžalah lotili tudi širitve OŠ Preserje pri Radomljah. Z 1,3 milijona evrov vredno naložbo bodo na šoli pridobili štiri nove oddelke in kuhinjo. Na Pelechovi cesti, ki poteka mimo šole, bodo letos urejali pločnik, OŠ Venclja Perka bodo energetsko sanirali, na OŠ Dob pa obnovili telovadnico. V vrtce letos ne bodo vlagali, saj so jih urejali v preteklih letih, ko so se soočali z visokim naravnim prirastom. »Otroci odraščajo in se selijo v šole, zato zdaj urejamo šole,« pojasnjujejo na občini in dodajajo, da se že prilagajajo demografskim napovedim, ki napovedujejo manj otrok in več starostnikov.

Spogledujejo se z območjem za pešce

Na športnem področju v Domžalah letos načrtujejo sanacijo atletske steze in drenaže na centralnem nogometnem igrišču Športnega parka Domžale ter gradnjo športne ploščadi v Krtini. Kot pravijo, se trudijo, da bi primerna zemljišča našli tudi v Depali vasi, Homcu in Študi in omogočili varna igrišča vsem otrokom v občini. Zgradili bodo tudi kolesarski poligon in parka za pse na Viru.

Nadaljevali bodo tudi urejanje mestnega središča, kjer so lani obnovili občinsko poslopje, letos pa bosta na vrsti ploščad Vele in vhod v Športno dvorano Domžale. Poleti načrtujejo rekonstrukcijo Zupančičeve ulice. Če bodo dosegli dogovor s prebivalci in lastniki stanovanj v soseski SPB, pa bodo korenito posegli tudi v Kolodvorsko ulico. Odsek med Ljubljansko cesto in Kolodvorsko ulico bi radi preuredili po vzoru zahodnih evropskih mest s poudarkom na območju za pešce.

Kmalu naj bi končali tudi več manjših naložb, ki so jih začeli decembra. Pešpot ob Rači so že končali, urejanje poslovilnega objekta na Homcu in v Radomljah pa bodo končali naslednji mesec. Z urejanjem pešpoti bodo nadaljevali tudi ob Kamniški Bistrici – zeleni osi regije – in prav tako tudi ob drugih potokih, saj želijo občanom omogočiti redno rekreacijo v naravi in s tem ohraniti zavidljiv naziv najbolj zdrave občine v Sloveniji. Še letos načrtujejo tudi obnovo poslovilnih objektov v Ihanu in v Dobu.

Do poletja naj bi zgradili tudi novo brv čez Kamniško Bistrico med Homcem in Radomljami, ki so jo zaradi dolgoletne tradicije mlinarstva poimenovali Mlinarska brv. Največji zalogaj na cestni infrastrukturi bo rekonstrukcija ceste Dob–Češenik–Turnše, ki pa bo odvisna od hitrosti pridobivanja zemljišč. Na Viru bodo obnavljali Koliško cesto, v Dobu Gubčevo cesto in most čez Mlinščico na Podrečju ter pločnik ob Šaranovičevi cesti. Tudi rekonstrukcijo ceste od gradu Krumperk do avtoceste imajo v načrtih, prav tako asfaltiranje najbolj nujnih odsekov Krumperške ceste. V Radomljah bodo letos rekonstruirali Opekarniško cesto, manjše naložbe so predvidene še drugod po občini, nadaljevali bodo tudi protipoplavne ukrepe.