Pomembna novost letošnjega razpisa za vpis v srednje šole je, da bodo nekatere izobraževalne programe na nekaterih šolah poskusno izvajali tudi v vajeniški obliki, poudarjajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). »Vajeniška oblika izobraževanja se od tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica oziroma 50 odstotkov izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja manjši in znaša povprečno 22 odstotkov oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Za vajence je nujna vajeniška pogodba

Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta in s katerimi lahko bodoči dijaki sklenejo vajeniško pogodbo, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si), a seznam še ni dokončen. Kot pravijo na ministrstvu, se bo še dopolnjeval. Kandidati, ki jih tak način izobraževanja zanima, si bodo trenutni seznam lahko ogledali tudi na šolah, kjer bodo vajeniško obliko izobraževanja izvajali (šole in programe predstavljamo v okviru). V omenjenih šolah bodo kandidatom za vpis v vajeniško obliko izobraževanja tudi sicer na voljo vse informacije v zvezi z vpisom, sklenitvijo vajeniške pogodbe in izobraževanjem na ta način.

Kandidati, ki se želijo izobraževati na vajeniški način v šolah, ki bodo izvajale to obliko izobraževanja, izpolnijo enako prijavnico kot drugi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: mizar – vajeniška oblika). »Prijavni in vpisni postopek v izobraževalni program, ki se bo izvajal tudi v vajeniški obliki, je povsem enak kot pri programu, ki se bo izvajal v redni šolski obliki. Roki, določeni z rokovnikom za vpis v srednje šole, veljalo za vse kandidate, ne glede na različni izvedbi izobraževalnega programa,« pravijo na ministrstvu.

Vajenci bodo imeli prednost, če bo vpis omejen

V primeru omejitve vpisa v izobraževalni program na izbrani šoli, na kateri se bo poskusno izvajal program tudi v vajeniški obliki, bo imel kandidat, ki bo v roku predložil vajeniško pogodbo (to je najkasneje do začetka izbirnega postopka, do 19. junija 2017), pri vpisu prednost pred kandidati, ki se bodo prijavili v šolsko obliko izvedbe izobraževalnega programa, opozarjajo na ministrstvu. »Kandidat s pravočasno dostavljeno vajeniško pogodbo bo namreč iz izbirnega postopka izvzet,« pojasnjujejo.

Sicer pa bodo šole, ki bodo izvajale vajeniško obliko izobraževanja, hkrati izvajale tudi običajno šolsko obliko izobraževanja, v sklopu katere se praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih izvaja na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe. »Obe obliki izobraževanja, vajeniška in šolska, sta enakovredni in zagotavljata udeležencem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo in enako možnost za nadaljevanje izobraževanja. Prednost vajeniške oblike pa je, da udeležencu omogoča zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem in nabiranje praktičnih izkušenj, ki so pomembne za poklicno kariero. Tako si povečuje možnosti za zaposlitev po končanem izobraževanju,« zagotavljajo na šolskem ministrstvu.

Tudi pravice dijakov vajencev in drugih dijakov se v času izobraževanja ne bodo razlikovale, enako velja za obveznosti. Na ministrstvu v prvih treh letih pričakujejo do 200 vajencev na generacijo, število vključenih delodajalcev pa bo odvisno od števila registriranih vajeniških delovnih mest pri pristojnih zbornicah in od števila sklenjenih vajeniških pogodb.