v Dnevniku smo 3. februarja v Pismih prebrali vaš dopis, v katerem izražate svoje nestrinjanje s predlogom zakona o vajeništvu. V njem ste zapisali kar nekaj netočnih informacij, zato se čutimo dolžni, da se na vaše pisanje odzovemo.

Pri usklajevanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport glede predloga zakona o vajeništvu so sodelovale tako strokovne službe Obrtne zbornice Slovenije (OZS), upravni odbor OZS, predstavniki območnih obrtnih zbornic (OOZ), sekcij pri OZS in tudi člani OZS. Zatorej se ne strinjamo z vami, da so o predlogu zakona odločali zgolj »določeni visoki upokojeni funkcionarji«, kot ste zapisali v dopisu. Z našimi skupnimi stališči in pripombami pa smo sproti seznanjali celoten zbornični sistem, naše člane in splošno javnost.

V nadaljevanju vam želimo kronološko predstaviti naše aktivnosti glede predloga zakona o vajeništvu, iz katerih je razvidno. da smo pripombe pripravili v sodelovanju s sistemom in ne samovoljno.

Vabila in gradiva za seje upravnega odbora OZS dobijo v vednost sekretarji in predsedniki OOZ ter sekretarji in predsedniki sekcij pri OZS. Predlog zakona o vajeništvu smo obravnavali na naslednjih sejah UO OZS:

30. 6. 2015: UO OZS je sprejel stališče do uvedbe vajeništva.

25. 8. 2015: Imenovanje delovne skupine za pripravo predloga zakona o vajeništvu (član Alojz Kovšca).

29. 9. 2015: Predstavitev besedila dokumenta Zavezništvo za vajeništvo.

19. 4. 2016: Seznanitev s predlogom zakona o vajeništvu.

31. 5. 2016: Obravnava stališča sekcije frizerjev do vajeništva.

30. 8. 2016: Seznanitev s pripombami na predlog zakona o vajeništvu.

27. 9. 2016: Seznanitev s predlogi MGRT glede vajeništva.

25. 10. 2016: Obravnava predloga zakona o vajeništvu (prisotna državna sekretarka na MIZŠ dr. Andreja Barle Lakota).

20. 12. 2016: Seznanitev z novo verzijo predloga zakona o vajeništvu.

Poleg tega je bil predlog zakona o vajeništvu večkrat predstavljen na sestankih sekretarjev oz. direktorjev OOZ, in sicer 25. 8. 2016, 6. 10. 2016 in 13. 12. 2016. Na srečanjih so imeli predstavniki OOZ možnost pripomb in zahtev na predlog zakona.

Med našimi člani smo 29. 7. 2016 izvedli tudi anketo o vajeništvu, ki je bila poslana po celotni adremi članov. Vsem OOZ smo iz urada predsednika OZS poslali tudi obvestilo o tem. V anketi je sodelovalo več kot 1000 članov in tudi na podlagi njihovih odgovorov smo nato pripravili pripombe na predlog zakona o vajeništvu.

Na področju odnosov z javnostmi smo 9. 8. 2016 organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili svoja stališča. Pripravili smo tudi številna sporočila za javnost, v katerih smo predstavili naše pripombe (vse je objavljeno v novinarskem središču na spletni strani OZS). Predsednik OZS in direktor OZS sta o vajeništvu spregovorila tudi v medijih, med drugim v osrednjih informativnih oddajah nacionalne in komercialne televizije.

Stališča smo predstavljali tudi na facebook strani OZS in na twitter profilu, na strokovnih srečanjih, v reviji Obrtnik podjetnik ter na spletni strani OZS.

Menimo torej, da so bila stališča OZS glede predloga zakona o vajeništvu, pripravljena v sodelovanju s sistemom kot tudi člani, sistemu in javnosti predstavljena transparentno in korektno. Dejstvo pa je, da vseh naših pripomb ministrstvo ni upoštevalo, kar smo tudi večkrat javno izpostavili. Pripombe na zakon bomo posredovali ministrstvu tudi takoj po seji upravnega odbora.

Seveda so vsakršne pripombe in priporočila OOZ in strokovnih sekcij pri OZS vedno dobrodošla, zato tudi vas osebno in vašo zbornico pozivamo, da nam jih posredujete.

Še vedno namreč velja, da smo povezani močnejši in da je ključ do uspeha v medsebojnem spoštovanju in povezovanju.

Branko Meh, predsednik OZS