Na Mestni občini Velenje so v četrtek prejeli sodbo upravnega sodišča v zvezi z zahtevo za razpis naknadnega referenduma, ki se nanaša na sklepe glede vzpostavitve azilnega doma na območju Velenja. Sodišče je odpravilo argument župana Bojana Kontiča, češ da pogoji za razpis referenduma niso izpolnjeni, in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek.

Z velenjske občine so sporočili, da bodo o nadaljnjih postopkih župana javnost obvestili takoj, ko bo znano, kakšno stališče bo zavzel. Sodbo, iz katere je razvidno, da je sodišče sledilo njihovim navedbam, pa so z veseljem sprejeli člani civilne pobude za razpis referenduma, ki menijo, da bi moral župan za to prevzeti odgovornost.

»Župan je tožbo izgubil, ravnal nezakonito, zlorabil politično moč in zaupanje občanov, zato mora prevzeti odgovornost, občina pa bo morala poravnati vse stroške pravdnega postopka oziroma bodo stroške posredno plačali občani,« so v odzivu poudarili v civilni pobudi, kjer zdaj čakajo, kaj bo storil velenjski župan.

Kot je znano, je ministrstvo za notranje zadeve velenjsko občino obvestilo o tem, da išče dodatne zmogljivosti za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito. »Svetniki so na zadnji seji mestnega sveta sprejeli nekaj dobrih sklepov. Med drugim tega, da bi v Velenju namestili največ 30 azilantov, predvsem družine, in poskrbeli tako za njihovo varnost kot tudi za varnost občanov. Še pred njihovim prihodom bi primerno uredili prostore, kar so z odobravanjem sprejeli tudi na ministrstvu, kjer so se zavezali, da pogodbe z lastnikom nekdanjega Vegradovega samskega doma ne bodo podpisali, ne da bi poprej o tem obvestili občino,« je ta teden povedal župan Kontič.

Ministrstvo postopke nadaljuje in če bo z lastnikom podpisalo pogodbo, bo zahtevalo spoštovanje vseh sprejetih sklepov. »Več kot 30 prosilcev za mednarodno zaščito pa ne bomo sprejeli, dokler ti ne bodo enakomerno razporejeni po vsej državi,« je poudaril Kontič. Člani sveta pa tudi ne pričakujejo, da bi lahko prihod 30 azilantov kakorkoli ogrozil varnost občanov.