»Imamo vrhunske specialiste za posamezne Microsoftove tehnologije, od katerih se nekateri uvrščajo v sam vrh specialistov celo v evropskem in svetovnem merilu: eden med njimi sodi med samo tri specialiste na svetu glede na svoje kompetence, mnoge knjige drugega boste našli na lestvici Top 10 najbolje prodajanih knjig na Amazonu. V ekipi imamo kar šest specialistov, ki jim je Microsoft podelil častni naslov MVP – Microsoft Most Valuable Professional, v Sloveniji jih je vsega skupaj samo 15,« našteva Branka Slinkar.

Lani so v Kompas Xnetu zaposlili kar pet novih sodelavcev, v letošnjem letu nameravajo zaposliti vsaj še dva strokovnjaka na področju razvoja aplikacij, saj se to področje hitro razvija in so zato potrebe po tem kadru vedno večje. Trenutno iščejo programerja za razvoj spletnih aplikacij. »Predvsem mora biti to oseba, ki želi biti v stiku z najnovejšimi tehnologijami in se je zato pripravljena nenehno izpopolnjevati. Komur je to izziv, bo pri nas našel odlično okolje za lasten razvoj. Ljudje imajo pri nas res veliko možnosti za izpopolnjevanje doma, pretežno pa v tujini. Drugi zelo pomemben motivator pa so zanimivi projekti. Zadnja leta precej delamo tudi za tujino. To so karierni izzivi za tehnološke navdušence, ki si jih želimo,« poudarja Sliknarjeva.

»Pomemben motivator je tudi stimulativna plača, vendar pa to posamezniku ne sme biti najbolj pomembno. Sicer pa se zavedamo, da si bomo morali nove kadre predvsem vzgajati sami, kar se nam je tudi v preteklosti najbolj obneslo.«

V podjetju, kjer so lani ustvarili prek 710 tisoč neto prihodkov, so zelo ponosni na nekatere projekte, ki so jih izvedli ali pa so v zaključni fazi za kupce iz tujine: spletna stran za dirko formule 1 je celo prejela nagrado Netty za najboljšo športno stran, zaključujejo precej obsežno in kompleksno spletno stran za Ministrstvo za mladino in šport v Azerbajdžanu, uredili so spletno stran za Islamske igre … Tudi v prihodnje si bodo intenzivno iskali priložnosti na tujih trgih.

»Leto 2016 je bilo nekoliko manj stresno kot leto prej, saj se je začel ljudem vračati optimizem. Podjetja so počasi prepoznala, da se kriza zares poslavlja in to je za naše storitve zelo pomembno. Vse storitve, ki jih izvajamo, tako prenova spletnih strani, nadgradnje in posodobitve IT infrastrukture, implementacija novih tehnologij, vse to so investicije, katerim se podjetja v slabih časih enostavno odpovedo oziroma jih preložijo za kakšno leto ali dve. Z izobraževanjem pa je že od nekdaj tako, da je prvo na seznamu varčevalnih ukrepov, čeprav ne bi smelo biti tako. Še posebej IT tehnologije se tako naglo razvijajo in v času digitalne preobrazbe bi morali ljudi še toliko bolj spodbujati k nenehnemu učenju. Upam, da bo digitalna obljuba, ki jo je pripravilo Združenje Manager, pripomogla k temu,« izpostavlja direktorica Kompas Xneta.

Po njenem mnenju bi bilo glede na vpliv sodobnih tehnologij in spremembe zaradi digitalizacije nujno, da se učenje informatike in tudi osnove programiranja uvede v reden izobraževalni proces. »Podobno kot za učenje tujih jezikov so otroci veliko bolj dojemljivi za učenje programskih jezikov. Poznavanje orodij, ki so nam danes na voljo, je ključno  za večjo učinkovitost v veliki večini poklicev, oz. bodo še mnogo bolj v bližnji prihodnosti. Znanje programiranja pa bo nujno potrebno za sleherni poklic, povezan z IT tehnologijo.«

Po njenem mnenju se med novimi poklici poraja tudi poklic oziroma delovno mesto urednika spletnih vsebin, saj podjetja vse več vsebin selijo z lokalnih računalnikov na svoje portale, za vsebino katerih pa mora nekdo skrbeti. Ta naloga čaka urednike, ki bodo poleg poznavanja vsebine in delovnih procesov morali poznati tudi nekaj malega tehnologije, da bodo lahko redno posodabljali vsebine. Sicer pa za letos pričakujejo še nekoliko večjo dinamiko povpraševanja in naročil, posledično pa tudi več prihodkov, kar jim potrjuje že letošnji januar. Je pa res, da so pritiski na zniževanje cen storitev izjemni, poudarja Slinkarjeva.

»Veliko večino posla lahko pridobiš na podlagi edinega merila - najnižje cene. Sicer v vseh dokumentih in izjavah slišimo in beremo, da morajo podjetja vlagati v raziskave in razvoj, izobraževanje ljudi ipd. Vendar v nenehni tekmi po zniževanju cene, to pač ne gre.  Enostavna primerjava urne postavke različnih ponudnikov ne da realne slike, saj kompetenten delavec z izkušnjami lahko storitev opravi v bistveno krajšem času, celo 2-krat ali 3-krat,« nazorno pojasni Slinkarjeva.

Zato je vesela, da delajo s tujino, ki prepoznavajo prednost Xnetovih strokovnjakov. »V Xnetu še vedno stavimo na znanje in odlične in predvsem učinkovite storitve. Zato v kadre ves čas vlagamo, zaposleni hodijo na izobraževanja v tujino in si tako krepijo svoje kompetence. Na ta način tudi vse lažje pridemo do projektov v tujini, saj so tuji partnerji prepoznali prednosti naših strokovnjakov. Odločiti se bomo morali, ali želimo kvalitetne izdelke in storitve ali pa zgolj najcenejše. Pri hrani že raje plačamo nekoliko več in kupimo ekološko neoporečno in lokalno hrano. Tudi pri nakupu avtomobila so na seznamu kriterijev zanesljivost, udobje, varnost, vzdrževanje ipd ... pred ceno.«