Na več kot pet milijonov evrov evropskih in državnih sredstev za obnovo in gradnjo novih kolesarskih stez računa ljubljanska občina. Skupaj z občinskimi sredstvi naj bi bilo za projekt na voljo več kot 6,5 milijona evrov. Če bi se uresničila, bi bila to naložba v kolesarsko infrastrukturo, kot je v zadnjih desetletjih ne pomnimo. Pogojnik je še na mestu, saj še ni povsem gotovo, da bo Ljubljana dobila toliko evropskega denarja. Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da evropska kohezijska politika v obdobju med letoma 2014 in 2020 predvideva, da bo vsaj pet odstotkov sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih mestom. Slovenija bo ta denar namenila vsem enajstim mestnim občinam, ki so pripravile trajnostne urbane strategije. »Področje trajnostne mobilnosti občine še podrobneje načrtujejo prek celostnih prometnih strategij. Zaradi pomembnosti področja se je Slovenija odločila k evropskim sredstvom dodati še delež iz državnega proračuna,« pravijo na ministrstvu.

Za zahodno kohezijsko regijo, kamor spada tudi Ljubljana, je na voljo 13,7 milijona evrov, ki si jih bodo štiri mestne občine razdelile glede na tri kriterije: velikost mesta, pomen središča v omrežju naselij in kakovost trajnostne urbane strategije. »Občine projektov torej ne bodo pridobivale na razpisih, ampak bodo neposredno potrjeni na podlagi njihove kakovosti in skladnosti z merili,« še pravijo na ministrstvu.

Mudi se s črpanjem denarja

Na ljubljanski občini so prepričani, da bodo pripravili tako dobre dokumente, da jim evropski milijoni ne bodo ušli. »Odločili smo se, da bomo sredstva iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb na področju trajnostne urbane mobilnosti namenili izboljšanju kolesarske infrastrukture. Glede na to, da je bila z ustrezno metodologijo oblikovana indikativna razporeditev sredstev enajstih mestnim občinam, je pridobitev teh sredstev relativno gotova – seveda ob izpolnitvi vseh pogojev za pridobitev teh sredstev – zato smo optimistični,« pravijo na Magistratu.

Glede na to, da naj bi že v prihodnjem letu počrpali ves evropski denar, nekoliko vendarle čudi, da tako na ljubljanski občini kot na ministrstvu za infrastrukturo in v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko projekt še visi v zraku. Občina je šele konec decembra pristopila k izdelavi celostne prometne strategije, pozni pa so tudi na ministrstvu in v službi vlade, saj še ni ne smernic za načrtovanje kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce ne dokončnih kriterijev za razdelitev denarja med mestne občine.

Zato tudi še ni jasno, na katerih odsekih bo ljubljanska občina gradila in obnavljala kolesarske steze. Načeloma naj bi se osredotočili na vpadnice, pravijo na občini, več pa bo znano, ko bo končana celostna prometna strategija. Ker pa so kritične točke na ljubljanskem kolesarskem omrežju vendarle znane, smo s pomočjo več sogovornikov pripravili grafični pregled, kaj vse bi lahko z evropskimi milijoni prihodnje leto izboljšali.

Predloge za izboljšanje kolesarske infrastrukture v Ljubljani si lahko ogledate na povezavi.