Leta 2017 se je v mednarodni politiki zgodil preobrat v razumevanju sveta. Alternativna dejstva so dobila prevlado nad resničnimi dejstvi v političnih govoricah na obeh straneh Atlantika. Politika alternativnih dejstev je politika, v kateri ima mnenje politika o določenem pojavu večjo težo kot znanstvena odkritja, sklepi na podlagi zdravega razuma in fotografski ali kakšni drugačni praktični dokazi. Kot politična praksa je bil pojav znan že v dvajsetem stoletju, vendar so ga v vzdušju politične korektnosti zamegljevali predsodki, zaradi katerih ni mogel nastopiti kot legitimen izraz volje državljanov.

Z inavguracijo Donalda Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike so alternativna dejstva postala uraden izraz politike Bele hiše in eden od temeljev vladajoče ideologije. Vprašanje, kaj je res, je postalo veliko manj relevantno kot pred inavguracijo. Veliko težo pa je pridobilo mnenje članov administracije, ki lahko v katerem koli trenutku sprejeto dejstvo zamenjajo z alternativnim mnenjem. Prakso so hitro sprejeli tudi v Evropi. Tudi tukaj z ustreznega mesta izrečeno mnenje dobi status splošno veljavnega dejstva.

Nenadna vpeljava novosti je v javnem mnenju povzročila nekaj zmede. Že konec januarja je začela nastajati Enciklopedija alternativnih dejstev, ki registrira novo rabo dejstev, v kateri resnico predstavimo kot laž, lažnivca pa kot resnicoljuba. Objavljamo nekaj najobičajnejših izrazov iz enciklopedije. Projekt je v stalnem gibanju, ker lahko tudi alternativna dejstva ustreznih okoliščinah dobijo svoj alternativni pomen.

Begunci – strokovno neutemeljen in napačen izraz za ekonomske migrante iz Afrike in z Bližnjega vzhoda. Leta 2016 so se iz marginalnega ekonomskega fenomena in demografskega korektiva razvili v osrednjo os najprej evropske, potem pa tudi ameriške politike. Na obeh celinah so postali predmet administrativnih prepovedi gibanja. V nekaterih okoljih sinonim za terorizem.

Bodeča žica – vulgaren izraz za tehnične ovire na zunanjih mejah suverenih držav.

Brexit – suverena politična odločitev državljanov Velike Britanije, s katero so se na referendumu osvobodili članstva v osovraženi Evropski uniji.

Bruselj – osovraženo izolirano središče moči in sedež totalitarnih evropskih institucij.

Evropska unija – nedemokratična totalitarna uradniška struktura s sedežem v Bruslju. V devetdesetih letih so njeni člani aktivno delovali pri uničenju vzhodnoevropskih gospodarstev in razdejanju tradicionalnih družbenih vezi. Oslabljene države so bile prisilno proti svoji demokratično izraženi volji vključene v gulag, kjer so jim odvzeli suverenost in svobodo odločanja. Sinonim za diktaturo.

Globalizacija – diskreditiran izraz s konca dvajsetega stoletja. Do leta 2017 je pomenil strategijo, s katero so Združene države Amerike uničevale nacionalna gospodarstva vsega sveta, da bi zagotovile monopol ameriških korporacij nad svetovno ekonomijo. Z izvolitvijo Donalda Trumpa je nastala modifikacija pomena. Zdaj globalizacija pomeni strategijo sklepanja mednarodnih trgovinskih sporazumov, s katero so ameriške korporacije v sodelovanju z evropskimi in azijskimi državami uničile ameriško industrijo.

Indijanci – dokaz, da so migracije nevarne. Oni so doživeli množično priseljevanje iz Evrope in zdaj živijo v rezervatih.

Jadranska pot – raba kot pot do turističnih ciljev v Dalmaciji je zastarela. Leta 2017 je na Malti postal uradni izraz za itinerarje, po katerih velike množice migrantov oblegajo slovensko mejo v Istri in ogrožajo naš način življenja.

Koblenz – nemško mesto ob sotočju Rena in Moselle. Stranke evropske skrajne desnice so januarja tam organizirale prvi vseevropski kongres alternativnih dejstev.

Kohezijska sredstva in strukturni fondi – manipulacija, s katero so evropski birokrati pod krinko razvojne pomoči manj razvitim državam odprli neovirano pot korporacijam.

Migranti – nepregledne množice posameznikov in organiziranih skupin, ki nasilno prehajajo meje suverenih držav z namenom, da se ekonomsko okoristijo. Zlorabljajo nepravilnosti in pomanjkljivosti mednarodnega prava, da se brez dela dokopljejo do prebivališča, socialne pomoči in brezplačnega zdravstva. Edina obramba pred njimi je stroga nacionalna zakonodaja.

Politična korektnost – različni zakonski mehanizmi, s katerimi so liberalne elite poskušale ukiniti svobodo govora v zahodnih demokracijah. Leta 2017 je bila škodljiva praksa prekinjena. Poudarjanje legitimnih razlik med različnimi kulturami ni bilo več obsojeno kot rasizem, ksenofobija pa je postala integralni del politike mednarodnih institucij.

Populizem – politična ideologija, ki je v prvih dveh desetletjih enaindvajsetega stoletja zamenjala reprezentativno demokracijo. Njen praktični izraz je postala avtoritarnost kot prevladujoč sistem vladanja.

Slovenija – ravna, na morju plavajoča plošča z jasno definiranimi morskimi mejami. Teorije, da je to dežela, ki je kopensko organsko povezana z drugimi deli evropske celine, so se izkazale za napačne. Samostojna zemljepisna enota z avtohtonim prebivalstvom, ki živi po svojih zakonih brez omejitev mednarodnega prava.

Suverenizem – napredna politična ideja, ki je nastala na Madžarskem in Poljskem. Z njeno pomočjo so se suverene države otresle diktature Evropske unije in stopile na pot svobodnega odločanja o svoji usodi in usodi svojih državljanov.

Tehnične ovire – strokovno pravilen izraz za bodečo žico.