Avstrijski Verbund, ki se je v Avstriji in v Sloveniji soočil s poplavo odškodninskih tožb zaradi domnevne soodgovornosti pri katastrofalnem poplavljanju reke Drave, se bo brez rokavic in z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi boril za svoj prav. V slovenskih odškodninskih pravdah Verbund zastopa ljubljanski odvetnik Andrej Andrić. Na torkovem naroku je mariborski okrožni sodnici Andreji Veselič večkrat očital pristranskost, češ da je naklonjena tožnici Mestni občini Maribor.

Občini je pripadla pravica, da se na glavni obravnavi prva sooči z upravniki avstrijskih elektrarn na reki Dravi. Od družbe Verbund Hydro Power terja dobrih 649.000 evrov odškodnine. Verbund naj bi bil odškodninsko odgovoren, ker je bistveno povečal učinek poplav 5. novembra 2012. Kritično naj bi povečal pretok Drave s tem, ko je nenadno izpustil ogromne količine vode iz svojih akumulacijskih jezer.

Več kot sto tožb zoper Avstrijce

Avstrijski in slovenski oškodovanci so zoper avstrijskega elektrarniškega velikana vložili več kot sto tožb. Skupni znesek odškodninskih zahtevkov presega 103 milijone evrov. Tožbo je vložila tudi država, na včerajšnjem naroku pa so se k občinski tožbi – kot stranski udeleženec – priključile Dravske elektrarne Maribor. Razčiščevanje odškodninske odgovornosti Verbunda bi utegnila zaplesti okoliščina, da pravdni postopki hkrati potekajo tako na avstrijskih kot tudi na slovenskih sodiščih. In bi se lahko na obeh straneh meje hkrati razsojalo o isti zadevi.

»Moramo upoštevati evropske odredbe. Sodne odločbe bi bile neizvršljive in nezdružljive, če bi recimo tam razsodili, da je tožena stranka odgovorna, pri nas pa, da ni,« je povedala Veseličeva. Zato je včeraj uvodoma pozvala Andrića, da naj ji izroči Verbundovo negativno ugotovitveno tožbo zoper Republiko Slovenijo, ki so jo leta 2015 vložili na celovškem sodišču in s katero skušajo dokazati, da za poplavne dogodke niso odgovorni. Odvetnik ji je odvrnil, da njenega poziva ne bo upošteval, če se bi izkazalo, da dejansko ne gre za sorodne pravde.

Zanimivo je bilo spoznanje, da občina Maribor v svoji tožbi doslej sploh ni natančno opisala očitane premoženjske škode, ki je nastala na cesti v Trčovo in na Mariborskem otoku. Skupaj z odškodnino zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin so jo ocenili na 649.353 evrov. Sodnica je zato zahtevala natančno specificiranje.

Nemški izvedenec kritičen do Avstrijcev

Andrić je zaradi tega poziva očital sodnici pristranskost in nepošteno sojenje. »Vaš poziv daleč presega pooblastila sodišča,« je prepričan. Občina bi namreč morala že zdavnaj opredmetiti svoje tožbene navedbe o nastali škodi, pa tega ni storila. Zato bo Verbund v prihodnje oporekal vsem dokaznim predlogom občine. »To je zgolj manever Verbunda, ki se skuša z vsemi sredstvi izogniti odgovornosti,« je početje odvetnika komentirala Magda Vraničar, pooblaščenka mariborske občine. V toženem podjetju sicer ves čas vztrajajo, da za katastrofalne poplave ne morejo biti ne kazensko ne odškodninsko odgovorni, ker nihče ni mogel predvideti tako obilnih padavin.

Preden je nadaljevanje glavne obravnave prekinila za nedoločen čas, je sodnica še napovedala, da želi pridobiti mnenje izvedenca Stephana Theobalda z univerze v Kasslu. Izvedensko mnenje je izdelal po naročilu avstrijskega tožilstva, ki preiskuje morebitno kazensko odgovornost podjetja in treh zaposlenih v njem zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti iz malomarnosti.

Nemški univerzitetni profesor je v svojem mnenju ostro kritiziral sistem upravljanja jezov pri hidroelektrarnah v Avstriji, Verbund pa naj bi zaradi njihovega neustreznega upravljanja povečal pretok Drave za vsaj dodatnih 700 kubičnih metrov na sekundo. Izvedenec je menda tudi opozoril na dejstvo, da je Avstrija po poplavah spremenila državne predpise za poplavno varnost, ker niso bili v skladu z direktivo Evropske unije.

Trditvam oškodovancev pritrjuje še več strokovnih mnenj. Posebna avstrijsko-slovenska komisija je potrdila ugotovitve slovenskega inštituta za vode, da je pretok Drave zaradi odpiranja zapornic avstrijskih jezov v Sloveniji nenadoma še dodatno narasel za kar četrtino in dosegel uničujočih 2670 kubičnih metrov na sekundo. Iz mnenja urada za vodarstvo pri koroški deželni vladi pa izhaja, da je Verbund delno odgovoren za poplave, ker bi lahko v tedanjih razmerah ravnal bolj smotrno.