Zlata gazela 2015, podjetje RLS Merilna tehnika iz Komende, ki ga vodi Janez Novak, je minulo leto sklenila zelo uspešno. Konec decembra 2016, ko so zaokrožili prvo polovico poslovnega leta 2016/2017, so že zaznali za petino višje prihodke kot v enakem obdobju lani, saj so ustvarili nekaj manj kot osem milijonov evrov prihodkov. Decembra so vpeljali tudi novo organizacijsko strukturo, ki naj bi bolje podpirala njihovo 25-odstotno načrtovano rast v letošnjem letu. Tako naj bi prodaja magnetnih dajalnikov pomika in zasuka, za katere so specializirani v gazeli osrednje Slovenije, do konca poslovnega leta dosegla vsaj 17 milijonov evrov.

Lani v raziskave in razvoj, letos v znanje zaposlenih

Lani so največ vlagali v raziskave in razvoj ter v nove kadre. Podjetje trenutno zaposluje 123 ljudi. »Če je bilo v preteklem poslovnem letu izobraževanje in usposabljanje usmerjeno večinoma v pridobivanje specifičnega strokovnega znanja, je v letošnjem poslovnem obdobju kot posledica potreb nove reorganizacije orientirano v pridobivanje in krepitev vodstvenih kompetenc in mehkih veščin. Na področju usposabljanja vodij smo že do konca januarja izvedli 1184 izobraževalnih ur. Do konca poslovnega leta, torej junija 2017, jih načrtujemo še vsaj 900. Uspešnost in učinkovitost vodij in njihovih vlog ocenjujemo kot ključni za doseganje zastavljenih ciljev in obvladovanje pričakovane rasti podjetja,« je pojasnila Ilijana Šuligoj Javornik, v RLS Merilna tehnika odgovorna za kadre.

Investicija v raziskave in razvoj je hkrati pomenila največjo spremembo vlaganj, saj so vložili osem odstotkov od prihodkov. Do konca letošnjega leta nameravajo največ vlagati v izobraževanje zaposlenih, »saj nam to omogoča, da še naprej ponujamo tehnološke rešitve in inovacije, ki hitro odgovarjajo na potrebe trga in nam hkrati omogočajo, da tako pridobljeno znanje tudi ustrezno zaščitimo«, je pojasnila Martina Gajšek, odgovorna za marketing.

Veliko energije bodo vlagali tudi v izboljšanje podpore prodaji v ZDA in na Kitajskem, razširili bodo spletno prodajo na azijske trge. Čez mesec dni nameravajo odpreti nov izobraževalni center sodobnih proizvodnih tehnologij na področju meroslovja, kjer se bodo uporabniki merilnih strojev in CNC-strojev preizkusili in učili delo z roboti v proizvodnji ter videli, kako lahko povečajo učinkovitost in izboljšajo izkupiček njihove proizvodnje. Stroji v centru so opremljeni z izdelki njihovega partnerskega podjetja Renishaw.

Z novimi programskimi rešitvami do višjih zaslužkov

Euro Plus, zlata gazela 2016, je imel lani po rekordni 40-odstotni rasti prihodkov v letu 2015 nekoliko bolj umirjeno rast prihodkov, saj so pospešeno vlagali v novo programsko platformo in nove zaposlitve. »Ustvarili smo 8,5 milijona evrov prihodkov, skupina NoveLabel, ki skupno zaposluje že 111 ljudi, pa znatno več. Lani smo za tretjino povečali prostore v slovenski centrali, letos jih bomo v podružnicah po svetu. Letos spet načrtujemo od 20- do 30-odstotno rast,« napoveduje Matej Košmrlj, direktor Euro Plusa, krovnega podjetja skupine NiceLabel. Tako naj bi samo v Sloveniji ustvarili okoli 11 milijonov evrov prihodkov ter zaposlili do 20 ljudi. Zaposlitve bodo predvsem v prodaji in na področju tehničnih storitev, nekaj zaposlitev bo v Sloveniji, večina pa v podružnicah v Nemčiji, ZDA in Aziji.

Njihov letošnji največji izziv je globalni partnerski mreži še bolj približati revolucionarne programske rešitve za najširše potrebe, od oblikovanja enostavne logistične etike do sistemov upravljanja procesov označevanja za največje korporacije. »Mnogi med njimi se namreč še ne zavedajo vseh neposrednih in predvsem posrednih stroškov zaradi neučinkovitega označevanja. Izziv je torej izobraziti trg o tem, da imajo nove programske rešitve zmogljivosti, ki uporabnikom omogočajo doseganje najvišje ravni učinkovitosti procesov v tiskanju, našim partnerjem pa dodatne vire zaslužka. Posodabljamo tudi prodajne in druge procese ter se pripravljamo na certifikacijo ISO,« je naštel Košmrlj.