Avtor primerja vožnjo z avtomobilom s previsoko hitrostjo, telefoniranjem med vožnjo in neuporabo varnostnega pasu. Za to je predpisana kazen. Tako naj bi bili kaznovani tudi pri kurjenju z prevlažnimi drvmi, kar naj uredi pristojno ministrstvo z ustreznim predpisom, nadzirajo pa inšpekcija in dimnikarji.

V trgovini ponujajo sveža bukova drva na paleti, ki pa bodo primerno suha šele ob primernem skladiščenju čez približno dve leti. Enako je z drvmi, kupljenimi pri kmetih. To pomeni, da bi morali primerno skladiščiti drva na zalogo za tri ogrevalne sezone, da bi lahko uporabljali ustrezno suha drva, kar pa predstavlja problem tako s primernim skladiščnim prostorom kot tudi z uporabo prvo leto.

Po mojem je predlog kaznovanja neprimeren, če ne omogoča nabave ustreznega goriva in tudi postavitve ustreznih skladiščnih prostorov. Bojim se, da se bo v tem primeru zmanjšala uporaba goriv iz obnovljivih virov.

Roman Štokelj, Vrhnika