Samovolja določenih visokih upokojenih funkcionarjev na Obrtni zbornici Slovenije (OZS), ki brez sodelovanja s strokovnimi službami in sekcijami, OOZ in drugimi institucijami odločajo o tako pomembni zadevi sami, brez posvetovanj in sodelovanja z drugimi deležniki, je nedopustna.

Vajeništvo pomeni razvoj obrtništva v bodočnosti in ni vseeno, kakšno bo, zato je nerazumljivo, da si kdor koli dovoli pogajati ali sklepati v imenu obrtnikov, ne da bi imel od njih ali njihovih sekcij pisno soglasje.

Z vajeništvom se zagotavlja posredovanje znanja, spretnosti in poklicnih zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica, spodbuja gospodarstvo v sistemu izobraževanja, zagotavlja ustrezno usposobljen kader in pospešuje zaposlovanje mladih.

Iz različnih medijev je razbrati, da OZS podpira zakon o vajeništvu, očitno je to metanje peska v oči in odločitev visokih funkcionarjev sistema. Ampak včasih pridemo do točke, ko tega ne zmoremo več, in takrat nastanejo težave in vse posledice nosimo delodajalci.

Zato zahtevamo, da se zakon o vajeništvu spremeni in dopolni po meri obrtnikov in podjetnikov, ne pa v luči določenih posameznikov, ki želijo sijati na našem prostoru.

Jani Kaker

predsednik OOZ Mozirje