Razumljivo je, da je glede na pokritost Slovenije z gozdom les najcenejši za ogrevanje naših domov. Kaj pa posledice? Velik problem predstavljajo drva oz. čas njihovega poseka in priprave. Večinoma so namreč drva vlažna, njihov izkoristek pa posledično veliko manjši, kot bi bil, če bi bila suha.

V enem večjih slovenskih mest smo testirali vlažnosti drv. Prijazni domačini so nam dovolili merjenje vlažnosti drv, ki jih uporabljajo za kurjenje. Hiše za testiranje smo izbrali zelo preprosto: izbrali smo tiste, pri katerih se je kadilo iz dimnika, saj je to bil znak, da za ogrevanje uporabljajo drva. Z domačinom smo se dogovorili za izvedbo merjenja vlažnosti drv, ki jih je imel pripravljena za kurjenje. Merili smo z vlagometrom, kupljenim v boljši blagovnici, ki je v vsakem našem mestu. Drva, ki smo jim merili vlažnost, so bila na pogled suha, a so meritve pokazale čezmerno vlažnost. Lastnik nam je potrdil, da ima zaradi vlažnih drv probleme pri kurjenju, saj je njihov izkoristek manjši, poraba pa večja. Prav tako so izpusti v dimnik večji in zaradi tega tudi bolj onesnažujejo okolje. To je razlog, zakaj imamo v zraku toliko prašnih delcev in v marsikaterem kraju presegamo dovoljeno obremenitev onesnaženja zraka.

V prometu smo se sprijaznili z omejitvami, voziti moramo privezani, med vožnjo ne smemo telefonirati, držati se moramo hitrostnih omejitev. V nasprotnem primeru smo kaznovani. Podobno morajo tudi okoljski inšpektorji in dimnikarske službe, ki so v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor, nadzirati kakovost zraka. Če kaznujemo neposlušne voznike, bi lahko »umirili« tudi tiste, ki kurijo prevlažna drva, in na ta način prispevajo k onesnaževanju. Inšpektorje in dimnikarsko službo je treba opremiti z ustreznimi vlagomeri, da bodo lahko nadzirali, kakšna drva uporablja posameznik. Pristojno ministrstvo mora pripraviti ustrezni predpis, po katerem se kontrolira kurjenja in opredeli tudi kaznovalno politiko.

Predlog je pripravljen z namenom zmanjšanja prašnih delcev v zraku in izboljšanja naših življenjskih pogojev.

Andrej Resman, ZENS (Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije)