Konkretno:

1. Kako bo z železniškim mostom čez Savinjo na jugu Laškega? Iz vseh poročil o protipoplavnih ukrepih lahko razberemo, da sedanja postavitev mostu (nosilni stebri – »johe«) pomeni brano za reko, ki v času naraslih voda za tretjino poviša gladino te hudourniške reke v Laškem.

2. Ali bodo tiri s povečanim osnim pritiskom z 20 na 22,5 tone grajeni z ustreznimi blažilci in tehnično izvedbo, ki bo preprečevala vibracije in hrup, ki jih povzročajo sedanji prevozi vlakov? S tega zornega kota so protihrupne ograje samo tehnični placebo.

3. Kako bodo videti protihrupne ograje? Bodo z blagoslovom podhranjenih krajinskih arhitektov tako odvratne (in neučinkovite), kot so že obstoječe mimo zdravilišča?

4. Ali je odstranitev tovorne postaje v interesu laškega gospodarstva? Ali bo glede na logistično politiko Heinekena to postala dosedanja Pivovarna Laško?

Marjan Zavšek, Laško