Obnova topilnice torej ni bila razlog, zaradi katerega sem aprila 2016 izrekla nezaupnico predsedniku vlade dr. Cerarju in odstopila z mesta ministrice, kot se je to napačno zapisalo novinarki. Razlog za moj odstop je bila zahteva predsednika vlade, naj ministrstvo za kulturo ravna mimo zakonskih določb in prek javnega kulturnega zavoda v Idriji (CUDHg) prevzame nevarno rudarsko dejavnost za štiri rudnike v zapiranju. Za opravljanje nevarne rudarske dejavnosti (ne za ohranjanje kulturne dediščine v Idriji) bi moral javni kulturni zavod po zahtevi predsednika vlade zaposliti tudi rudarje. Ministrstvo za kulturo bi moralo med drugim organizirati rudarske ekipe za reševanje v primeru nesreč v rudnikih. Za navedeno nima ministrstvo za kulturo ne pravne, ne finančne in tudi ne strokovne osnove, zaradi česar tudi ne bi moglo ustrezno opravljati nadzora porabe javnih sredstev za rudarsko dejavnost. Z zaprtjem rudnika v Idriji in s prenosom rudarskih dejavnosti na ministrstvo za kulturo oziroma na njegov javni zavod bi se zaradi navedenega povzročilo splošno nevarnost za premoženje in življenje ljudi. Na to sem večkrat javno opozorila – tudi na dan odstopa, kar izhaja tudi iz magnetograma seje državnega zbora.

Glede topilnice v Idriji sem si prizadevala, da bi se ta projekt kulturne dediščine izvedel, pri čemer sem kot ministrica zahtevala in pričakovala, da bosta CUDHg in služba vlade za razvoj in kohezijo spoštovala predpise pri razpisih ter pri pridobivanju in porabi sredstev.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar

nekdanja ministrica za kulturo in poslanka državnega zbora