Ta opis, ki morda zveni kot povzetek kakšnega romana, je dejansko povzetek nekaterih dognanj francoskega sociologa Emmanuela Todda v njegovi knjigi Kdo je Charlie?. Ta je tako dobro napisana, da se bere kot roman, obenem in predvsem pa je osupljiva kot mojstrovina sociološke analize. Njeno izhodišče je neki datum: 11. januar 2015. Kaj je bilo takrat? To je bil dan, četrti dan po poboju novinarjev in karikaturistov tednika Charlie Hebdo, ko so Francijo preplavili protestni shodi in napisi »Jaz sem Charlie«. Na teh shodih v 85 največjih mestnih aglomeracijah je bilo od tri do štiri milijone protestnikov, kar je od 4,5 do 6 odstotkov francoskega prebivalstva. Emmanuela Todda je zanimalo, ali bi v analizi te manifestacije lahko našel »ključ za razumevanje mehanizmov ideološke in politične moči v današnji francoski družbi«.

Toddovo analitično orodje so mapiranja Francije. Prvo mapiranje pokaže soobstoj dveh Francij, večinsko laične, dekristjanizirane (v osrednjih predelih, kjer se je z revolucijo 1789 rodila republika), in manjšinsko katoliške na obrobju (z izjemo Provanse). V zadnjih 50 letih pa se je dekristjanizacija že tako razširila, da se je Francija, pravi Todd, obrnila k »splošnemu brezverstvu in svobodnim nravem«. Toda takšen obrat lahko po Toddu pomeni tudi »izgubo metafizičnega okvira«, ta pa porodi razne nadomestne ideologije. In takšna sta tako katoliško zombijevstvo (iz smrti vere vstali katolicizem) kot »evropeizem« ali religija enotne valute. Mapiranje Francije ob sprejemu maastrictske pogodbe je pokazalo, da se je volilno telo razdelilo na osi središče-obrobje in vertikalno po razredni strukturi: »za« je glasovalo 70 odstotkov menedžerjev in višjih intelektualnih poklicev z vrha družbene strukture, proti pa ljudski sloji na spodnjem delu družbene strukture. Tako je ta referendum, trdi Todd, v francosko nacionalno zavest pripeljal temo, ki je postala stalnica: nasprotje med elitami in ljudstvom. A kako naj bi se to ujemalo z izgubo metafizičnega okvira? Tako, da je odločitev za enotno valuto posledica dekristjanizacije: »Usihanje vere je pripeljalo do tega, da jo je zamenjala ideologija, da se je uveljavil denarni idol: evro ali zlato tele.« Ta sklep se morda zdi presenetljiv, toda Todd potem prepričljivo pokaže, kako je islam postal grešni kozel za »družbo, ki ne ve več, kaj narediti z brezverjem«, in kako je »dinamika islamofobije« značilna za vse evrsko območje.