Z 11,4-odstotno rastjo prihodov tujih turistov v minulem letu se Slovenija umešča visoko nad evropsko povprečje, ki znaša približno 3,9 odstotka, je ob predstavitvi (ponovnih) rekordnih turističnih rezultatov poudarila Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO). Leta 2016 je Slovenijo obiskalo skupno 4,17 milijona turistov, kar je 9,4 odstotka več kot leto prej. Državni statistiki so zabeležili tudi 10,77 milijona nočitev oziroma 7,6 odstotka več kot leta 2015. Sedem milijonov nočitev so ustvarili tuji turisti, slabe štiri milijone pa domači.

Rast prilivov nižja od rasti nočitev

»Treba je priznati, da rast prihodkov ne sledi v dovolj veliki meri rasti števila nočitev,« je sicer nadpovprečne turistične rezultate pospremil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Po trenutnih izračunih ministrstva naj bi prilivi iz izvoza potovanj v minulem letu znašali približno 2,5 milijarde evrov, povečanje teh prihodkov pa je po besedah ministra ključen cilj za prihodnje strateško obdobje. »Naloga našega gospodarstva je, da se v prihodnjem obdobju v precej večji meri ukvarja z vprašanjem dviga dodane vrednosti v turizmu,« je dejal Počivalšek. Poslovanje turističnih podjetij po njegovih besedah najustrezneje odsevajo prihodki na razpoložljivo sobo. Ti znašajo okoli 32 evrov, kar pa je premalo, je prepričan Počivalšek.

Za doseganje višje dodane vrednosti je zdaj, ko prepoznavnost države raste, prelomni trenutek, je poudaril gospodarski minister, ob tem pa izpostavil tudi pomen investicij. »Za rast in razvoj slovenskega turizma potrebujemo tako investicije v obstoječe zmogljivosti, ki jih je treba razvijati in obnavljati, kot tudi nove investicije na hotelskem področju,« je pojasnil Počivalšek. »Kot izziv si bomo zadali nalogo, da v naslednjem obdobju ustvarimo deset novih hotelov višje kategorije.« Med izzivi v domačem turizmu je izpostavil tudi dostopnost letalskih in železniških povezav, spodbujanje inovativnih turističnih produktov in prehod s prodaje nočitev na prodajo doživetij.

Melania povečuje prepoznavnost

V lanskem letu smo za promocijo turizma namenili 12 milijonov evrov, kar je, kot je dejala Pakova, največ v zgodovini slovenskega turizma. »K rekordnim rezultatom je v preteklem letu pripomogel splet različnih dejavnikov. Od izjemno povečane promocije do povezovanja partnerjev, ki ustvarjajo skupno sporočilo Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave in butične destinacije,« je pojasnila Pakova. Pomemben je bil vpliv številnih nagrad za trajnostna prizadevanja in uvrstitev Slovenije v vrh lestvic najbolj priljubljenih turističnih destinacij. »Prepoznavnost so povečali tudi izjemni slovenski športniki in Melania Trump, v začetku lanskega leta pa tudi človeške ribice,« je prepričana Pakova.

Med ključne dejavnike rasti po njenih besedah sodita še ugodna gospodarska situacija v Evropi in svetu ter preusmerjanje turistov v varnejše destinacije. »Turiste privabljajo tudi novi in vedno atraktivnejši produkti. Izjemno dobra tržna niša je recimo glamping oziroma glamurozno kampiranje,« meni Pakova. Gre za obliko kampiranja, ki združuje razkošje z butičnostjo in naravo ter navdušuje zlasti turiste višjega dohodkovnega razreda.

»Ljudje vedno bolj povprašujejo po produktih, povezanih z naravo, po krajših oddihih, mestnem turizmu, po zdravju in dobrem počutju. Po tem, kar Slovenija ima,« je poudarila Pakova. »V letu 2017 nadaljujemo s promocijo Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije za petzvezdična doživetja.« Tudi letos bo slovenski turizem tematsko usmerjen v zdrave vode, medtem pa že potekajo priprave za obdobje 2018/2019, ko bo osrednja tema turizma kultura.