Kakor smo poročali pred dnevi, se zaradi suše v ižanski občini pogosto ubadajo s pomanjkanjem pitne vode, zato morajo napeti vse sile, da tega prebivalci ne občutijo, ko odprejo pipo. To ni nov pojav, prav tako se s težavami ne spopadajo le na Igu. Suša najbolj prizadeva območja, ki pitno vodo črpajo iz površinskih vod. Tudi v občini Log - Dragomer so jo, zato so imeli v preteklih letih, ko je bila suša, podobne težave. A tem je zdaj odklenkalo.

Največ težav ob konicah

Pred kratkim so namreč dobili uporabno dovoljenje za novi vodovod in tako so končali prvi veliki evropski projekt v občini. Stal je dobrih 660.000 evrov, večino sredstev so pridobili iz kohezijskega sklada Evropske unije. Delo so končali ravno v času zimske suše, zato so učinki nove pridobitve že opazni. Pomanjkanje padavin namreč občanov ni prizadelo, kot jih je v podobno sušnih obdobjih v prejšnjih letih.

»Zdaj ne čutimo posledic pomanjkanja padavin,« je dejal župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik in dodal, da so uredili tudi vrtino v Bevkah, ki jim omogoča krožno napajanje. »Razen če bo vojno stanje, brez vode ne bi smeli ostati,« je bil slikovit župan, ki pravi, da so z vodohranom izboljšali tlačne razmere pri oskrbi višje ležečih naselij.

Pred tem so imeli največ težav v konicah, kot so se izrazili. Ko sta se združili suša in večja poraba vode, do katere praviloma pride ravno takrat, ko je vode manj. Ljudje si v takšnih obdobjih delajo zaloge vode. »Kdor je enkrat doživel sušo in ni imel vode le en dan, ve, kako je to. In potem delajo zaloge in kar naenkrat se poraba poveča. Toda to se je dogajalo, ko še nismo imeli bevške vrtine. Zdaj se kaj takega praktično ne bi moglo zgoditi.«

Na Igu priključujejo novo vrtino

Ta težava pa (še) ni preteklost za Ig, kjer se trudijo, da bi šli po poti bližnje občine. Tegob, ki jih prinaša suša, še niso odpravili, kajti borijo se z nizko ravnjo površinske vode, od katere so za zdaj še odvisni. A to nameravajo kmalu spremeniti. Prav v teh dnevih pospešeno priključujejo novo, drugo vrtino.

»Vodo so že pregledale zdravstvene ustanove. Manjka le še priklop od vrtine do cevovoda, to je okoli 250 metrov. Zdaj hitimo, priklapljamo, da zadevo čim prej rešimo,« je dejal župan Iga Janez Cimperman, ki želi iz vodovodnega sistema odvzeti površinski dotok vode, ker ta povzroča največ težav. »Čim usposobimo tretjo vrtino, površinskega dotoka ne bomo več potrebovali.« Potem ne bodo več potrebovali niti filtrirne naprave, ki so jo uporabljali za prečiščevanje vode iz površinskega dotoka. Načrtujejo tudi obnovo cevovodov, čemur pa župan ne pripisuje tako velikega pomena kot priklopu druge vrtine in ureditvi tretje vrtine. Kajti ključno je, da bodo prebivalci Iga dobili čisto vodo iz globin.