Železniški progovni odsek od Celja do Zidanega Mosta bo do leta 2020 doživel temeljito posodobitev. Nadgradnja, ki se je v Celju že začela, je nujna tako z vidika varnosti kot tudi zmogljivosti. Železniški promet se namreč nenehno povečuje, zato bodo nekateri izvennivojski prehodi, ki so potencialno tudi nevarni, ukinjeni, nadomestili pa jih bodo podhodi in mostovi, ki bodo pripomogli k temu, da bo tako v cestnem kot železniškem prometu manj zastojev in zamud.

Trenutno po železniški progi med Celjem in Zidanim Mostom vsak dan pelje 328 vlakov, to pa že predstavlja ozko grlo. Po nadgradnji in posodobitvi bo lahko po tirih na dan vozilo 354 vlakov oziroma 26 več kot zdaj. Ne samo naše, temveč vse železniške proge po Evropi morajo tudi omogočiti hitrost vlakov do 100 kilometrov na uro in vožnjo 740 metrov dolgih vlakovnih kompozicij, opremljene pa morajo biti s sistemom za vodenje vlakov ETCS in sistemom za komunikacijo. Po nadgradnji bodo večje tudi zmogljivosti proge, saj bodo lahko vlaki namesto trenutnih 20 prepeljali na leto po tirih kar dobrih 24 milijonov neto ton tovora.

Kot je poudaril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, nadgradnja ni naključje, temveč cilj, saj gospodarstvo nujno potrebuje dobro infrastrukturo in tudi sodoben potniški promet. Vlada pa je v ta namen že odobrila tudi nakup novih potniških vlakov in 25 novih vlakovnih kompozicij.

Ukinili bodo nekatera nivojska križanja

»V okviru tega projekta bomo posodobili tire, dostope, perone in železniške postaje v Celju, Laškem in Rimskih Toplicah, nadgradili signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave ter uredili tudi kar nekaj cestne infrastrukture. Prav tako bosta zgrajena dva nova mostova čez Savinjo. Varnost pa bo večja, ker bodo nekatera nivojska križanja ukinjena,« je dejal Gašperšič.

V Celju bodo peroni med drugim dobili nove nadstrešnice, obnovljeni bodo tudi premostitveni objekti – dva mostova, trije podvozi in en podhod, dela pa naj bi stala dobrih 47 milijonov evrov. Dobrih 20 milijonov bo stala obnova železniške postaje v Laškem, kjer bodo nadgradili vse tire na postaji, zgradili nov peron z nadstreškom in podhod, dostop do njega pa uredili s stopnišči in dvigali. Prav tako bo v Laškem ukinjen nivojski prehod Laško–Šmihel, pešcem in kolesarjem pa bodo omogočili prehod proge skozi novozgrajeni podhod na železniški postaji. Dela naj bi tako v Celju kot Laškem končali prihodnje leto.

»Menim, da že lahko govorimo o preporodu železniškega omrežja. Posodabljanje železniške proge pomeni napredek, ki ga vlada spodbuja. V Sloveniji znamo graditi in si želimo modernizacije, da bomo lažje živeli, na tak način pa bomo povečali tudi konkurenčnost, predvsem pa odpravili sedanje ozko grlo na omenjeni progi,« je v Celju, kjer so simbolično obeležili začetek nadgradnje proge, poudaril premier Miro Cerar. Vrednost del na dobrih 26 kilometrov dolgi progi med Zidanim Mostom in Celjem je ocenjena na 280 milijonov evrov, od tega so tretjino denarja že prejeli iz EU.