Da ima ozaveščanje o pomenu čistega okolja tudi konkretne prihranke na položnicah, kažejo podatki Komunale Brežice. Z aktivnim ozaveščanjem občanov so količino mešanih komunalnih odpadkov s 5731 ton v letu 2011 znižali na 3425 ton v lanskem letu. »Za obdelavo ene tone mešanih odpadkov plačujemo 153 evrov. Če pa smeti odnesemo na ekološke otoke, uporabnika to ne stane nič, kajti ločene frakcije odlagamo brezplačno in tudi prevzem je brezplačen. Z ločevanjem odpadkov smo tako vsi skupaj privarčevali 352.000 evrov, z novim načinom obdelave odpadkov pa še dodatnih 164.000 evrov. Na položnici to pomeni 6,9 evra nižji znesek na mesec za štiričlansko družino,« je pojasnil direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič. V novomeškem Cerodu odložijo le še pet odstotkov mešanih komunalnih odpadkov, vse drugo se koristno uporabi, je dodal Zupančič.

Projekti dolgoročnega ozaveščanja

Brežiška Komunala na leto izvede tudi več kot 30 projektov ali akcij ozaveščanja glede pomena ohranjanja okolja in naravnih virov. Med vidnejšimi je akcija Prinesi – odnesi, ki jo izvajajo vsako soboto na brežiški tržnici. Gre za brezplačno menjavo rabljenih stvari, ki bi v večini primerov sicer končale na smetišču. Tako pa vsako soboto novega lastnika dobi približno 300 rabljenih stvari. V letu in pol, odkar izvajajo akcijo, so občani izmenjali že več kot 15.000 predmetov, akcijo pa je v državno strategijo povzela tudi Zbornica komunalnega gospodarstva.

Med pomembnejšimi je tudi projekt Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe, v katerega so pritegnili že 28 podjetij in javnih zavodov v občini. »Gre za dolgoročno ozaveščanje, kako dragocena je voda iz pipe, ki je res čista, neobdelana in je pravi privilegij. Med vidnejšimi sta tudi projekta Ohranjamo čisto okolje, ki ga izvajamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ter Plastična vrečka si ne zasluži všečka.

Gre za ozaveščanje o drobnih, vsakodnevnih navadah, pri katerih se niti ne zavedamo, kako močno vplivajo na naše okolje,« je dodal Zupančič in pri tem postregel z zanimivimi številkami. Ena od desetih plastičnih vrečk, ki jih kupimo, konča na odlagališčih, devet v naravi. Povprečen čas uporabe plastične vrečke je 20 minut, razgradnja pa traja 500 let in več. Slovenec v povprečju porabi od 150 do 300 plastičnih vrečk na leto, kar pomeni okoli 24.000 plastičnih vrečk v vsem življenju.

Ustanavljajo dve novi podjetji

Z inovativnimi pristopi k ozaveščanju prebivalstva so si prislužili tudi pomembna priznanja, denimo bronasto priznanje v okviru programa Inovacije Posavja 2016. »Ko smo si pred štirimi leti zastavili cilj, da bo Komunala Brežice inovativna, se je marsikdo smejal, češ, kako je lahko Komunala inovativna, saj ničesar ne proizvaja. Ampak smo dokazali, da je tudi na področju informiranja in ozaveščanja mogoče doseči lepe rezultate.«

Zupančič je ob tem za letos napovedal tudi ustanovitev dveh podjetij. Prvo, ki bo delovalo na trgu, bo skrbelo za razvoj podpornih storitev, ki nimajo narave komunalne službe, so pa nujne za zagotavljanje kakovostne oskrbe. »Opažamo, da veliko večino naših javnih razpisov dobijo podjetja iz drugih delov Slovenije in tudi tujine. Z lastnim podjetjem bomo zagotovili še večjo transparentnost poslovanja, lažje organizirali lokalne izvajalce in zagotovili, da bo izvajanje podpornih storitev ostajalo v občini.« Drugo podjetje bo socialno in bo skrbelo za razvoj projektov s socialno in družbeno noto, katerih cilj ni nujno dobiček, je dodal Zupančič, denimo že omenjene aktivnosti ozaveščanja občanov o pomenu ohranjanja okolja in naravnih virov.