»Septembra 2015 smo končali gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Gorica, v okviru katerega smo pridobili kar 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih prostorov. Oktobra istega leta pa smo objavili razpis in oblikovali veljaven prednostni seznam. Na tak način smo lani 124 občankam in občanom rešili stanovanjski problem,« pravijo na Mestni občini Velenje, ki je ena tistih, v katerih beležijo pozitivno demografsko sliko oziroma naravni prirast.

Na občini dodajajo, da so 88 stanovanj dali v najem prosilcem s tako imenovane A-liste, ki glede na socialne razmere po pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso dolžni plačati varščine. Štirinajstim prosilcem s tako imenovane B-liste so dali v najem neprofitna stanovanja, za katera so bili ti dolžni plačati lastno udeležbo, medtem ko so 22 občanom stanovanjski problem rešili z dodelitvijo bivalnih enot, službenih stanovanj ali prenosom stanovanjske pravice na družinskega člana.

Neplačnikom najprej opomin

»Na veljavnem prednostnem seznamu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem imamo ta trenutek še 200 prosilcev. Nov razpis pa bomo objavili, ko bo veljavni prednostni seznam izčrpan, predvidoma čez leto in pol, torej v prvi polovici leta 2018,« pravijo na občini, kjer se bodo tudi v prihodnje trudili občanom zagotavljati dovolj stanovanj.

»Predvidevamo, da bomo letos rešili še okoli sto stanovanjskih problemov,« še povedo v Velenju, kjer zadnja leta deložacij praktično ni. To sicer ne pomeni, da se ne srečujejo z neplačniki. »Vsakodnevno,« pravijo, a z njimi tudi nenehno iščejo rešitve za njihove težave. »Šest najemnikov pa smo imeli lani takšnih, ki so dejansko bili tik pred deložacijo, a so vrnili ključe stanovanj, preden bi prišlo do tega skrajnega ukrepa. Kar zadeva deložacije, pa je tudi v preteklih letih prihajalo do podobnih situacij,« še pojasnjujejo na občini, kjer imajo v primeru, če bi do deložacije kljub vsemu prišlo, pripravljene tudi bivalne enote, v katere bi lahko namestili deložirance. Čas bivanja v takih bivalnih enotah je sicer omejen, zato deložiranci običajno že prej sami rešijo svoj stanovanjski problem.

Da ne bi prihajalo do tovrstnih težav, plačila najemnikov na občini redno spremljajo in jim pravočasno pošiljajo opomine ob zamudah. Če tudi to ne pomaga, pa organizirajo tudi skupne sestanke, na katerih se skušajo dogovoriti o načinu odplačevanja dolgov. »Če se najemniki ne držijo dogovora, pa zadevo predamo pristojnemu sodišču,« pravijo na Mestni občini Velenje.