Kranjski župan Boštjan Trilar mestnemu svetu predlaga izstop iz skupnosti, v katero je zdaj včlanjenih 178 občin, med njimi tudi vse mestne, razen Ljubljane. Kot piše v predlogu za izstop, bo neposredni finančni prihranek 12.500 evrov, ker ne bo več treba plačati 8500 evrov članarine in s tem povezanih 4000 evrov za članstvo v slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju, ki deluje v Bruslju.

Poglavitni vsebinski razlog pa predlagatelj izstopa vidi v tem, da je Kranj od leta 2010 včlanjen v Združenje mestnih občin Slovenije, v katerem po njegovi oceni lahko zadovoljijo vse potrebe glede zastopanja interesov občine. Na kranjski občini imajo sicer dobro mnenje o obeh povezavah, a se zavzemajo za bolj poudarjeno povezovanje posebej mestnih občin. Članarina v Združenju mestnih občin Slovenije je malo čez 7000 evrov na leto. Kranjski župan meni, da članstvo v tem združenju zadošča.

Skupnost občin pobudo obžaluje

Skupnost občin ima sedež v Mariboru, predseduje ji župan Velenja Bojan Kontič. Kot nam je pojasnila generalna sekretarka Jasmina Vidmar, imajo tudi 7 stalno ali začasno zaposlenih. V zadnjih letih izstopov in tudi pridružitev ni bilo veliko. Delo predsednika in drugih predstavnikov občin je prostovoljno. Vidmarjeva pojasnjuje, da kranjsko pobudo za izstop obžalujejo tudi zato, ker so prav mestne občine pri njih sekcijsko organizirane v posebni skupini in tako ustrezno zastopane. »Glede na naših 20 let izkušenj to omogoča dobro zastopanje interesov občin na ravni države,« trdi Vidmarjeva.

Lani je iz skupnosti izstopila občina Trebnje, pridružil pa se je Sveti Jurij v Slovenskih goricah. V zadnjem času je najbolj izstopal skupni nastop občin v razmerju do države pri proračunu oziroma odmeri povprečnine, ki odločilno vpliva na občinske blagajne večine občin v Sloveniji.