Med več kot dva tisoč stanovanji v Hrastniku jih ima 413 v lasti občina in jih oddaja v najem občanom. Nekateri najemniki pa bodo kmalu najeto stanovanje lahko odkupili. Kot so nam povedali na občini, bo v predlogu stanovanjskega programa opredeljena tudi prodaja stanovanj, in sicer sedanjim najemnikom. Dodali so, da bodo stanovanja ponujena le najemnikom, ne bodo pa jih prodajali na prostem trgu.

Cene bodo znane šele po sprejetju programa

Občina v odkup ne bo ponudila vseh stanovanj. »Stanovanja se bodo prodajala na območjih, kjer občina ne predvideva izvajanja razvojnih projektov. Katera stanovanja, koliko jih bo naprodaj in po kakšni ceni jih bodo sedanjim najemnikom ponudili v odkup, bo znano po obravnavi in sprejetju stanovanjskega programa Občine Hrastnik v pristojnih delovnih telesih občinskega sveta in občinskem svetu,« so pojasnili na občini.

Najemniki bodo o nakupu, ki zanje ne bo obvezen, pravočasno obveščeni. »O možnosti odkupa bodo obveščeni po sprejemu stanovanjskega programa in izpeljavi vseh drugih dejstev, ki so vezana na prodajo oziroma odkup. Če najemnik ne bo izkazal interesa za odkup, bo ostal v stanovanju pod enakimi pogoji kot sedaj.« Potrudili se bodo, da bodo stanovanja ponudili pod čim ugodnejšimi pogoji, so še dodali na občini.

Kupnino bodo namenili za nova stanovanja

Denar, ki ga bodo dobili od prodaje, bodo usmerili v gradnjo novih stanovanj na Resnici. »Kupnina se bo ob upoštevanju učinkovitega poslovanja z lastnim premoženjem permanentno usmerila v pridobivanje novih lastnih najemnih stanovanj, katerih gradnja se na podlagi občinskega podrobnega prostorskega načrta Resnica načrtuje v letih 2018 in 2019,« so časovni okvir zarisali na občini.

Resnica je sicer pretežno rudniško zemljišče in je v lasti občine Hrastnik. Občani so si prek najemnih pogodb na tem delu postavili različne objekte, ki pa so jih zaradi sanacije morali umakniti ali podreti. Ker gre za del opuščenih prostorov, kjer je Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) v preteklosti izvajal rudarska dela, bo RTH tudi saniral območja, na katerih naj bi postavili stanovanja. Vanje naj bi preselili del prebivalstva iz stanovanjskih objektov ob hrastniški steklarni in kemični tovarni.