Zaradi nepripravljenosti odgovornih služb in podcenjevanja vremenskih razmer se je pretekli konec tedna ustavil promet proti Koroški iz smeri Velenja, nič bolje pa ni bilo niti iz smeri Maribora. Še sreča, pravijo Korošci, da ni bilo hujše nesreče in ni bilo ogroženo kakšno življenje, saj se tudi gasilcem ali reševalnim vozilom ne bi uspelo prebiti do kritičnega mesta.

Ker pa se to ni zgodilo prvič, je predsednik sveta Koroške regije in župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen sklical sestanek s predstavniki vseh služb, ki skrbijo za nemoten in varen promet na koroških cestah. Na njem so analizirali razmere in predlagali nekaj nujnih ukrepov.

»Dejstvo je, da v takšnih vremenskih razmerah tudi na drugih sodobnih prometnicah pri nas in v tujini, tudi ob dobro organiziranih vzdrževalnih službah, prihaja do večurnih zastojev. A Koroško s preostalo Slovenijo povezuje samo ta cesta, zato je nujno z nekaterimi minimalnimi gradbeno-tehničnimi posegi podobne izredne dogodke vsaj bistveno omiliti, če ne preprečiti,« je prepričan Rožen.

Korošci predlagajo, da bi na mislinjskem klancu uredili še tretji pas in uredili parkirišča za tovornjake pod klancem iz smeri Slovenj Gradca in tudi iz smeri Velenja. »Predlagamo kombinirano izvedbo: dodatni vozni pas za počasna vozila, ki v izrednih razmerah lahko služi kot parkirišče za priklopnike,« razloži Rožen. In dodaja, da je na odseku Dolič– mislinjski klanec za to dovolj prostora na zahodni strani, na odseku Dolič–Huda luknja pa na vzhodni.

V drugi fazi pa bi bilo nujno tretji pas urediti še na drugih odsekih na celotni trasi ceste proti Slovenj Gradcu. Prav tako bi bilo nujno razširiti vozne pasove in asfaltirati bankine, ki so že zdaj večinoma preozke, bi pa lahko bistveno povečale prometno varnost in v primeru zastojev služile kot odstavni pas, po katerem bi lahko dostopala tudi interventna vozila.

Nujen načrt za reševanje ljudi

»Predlagani ukrepi so nujni, saj bodo prometne obremenitve le še naraščale, vremenski pojavi pa so tudi vedno bolj nepredvidljivi,« še pravi Rožen in poudarja, da je za zdaj ta cesta še vedno edina, ki Koroško povezuje s preostalo Slovenijo. Ker so bili zastoji in zdrsi tudi v preteklosti, predlagajo, da policija v takih primerih za izločanje tovornjakov iz prometa aktivira vse razpoložljive ekipe. Prav tako predlagajo, da naj bodo vozila za posipanje in pluženje ob napovedanih močnejših snežnih padavinah pripravljena neposredno na vseh kritičnih odsekih, še posebej na klancih.

»Vzdrževalci cest naj se opremijo tudi z vlečnimi vozili, da bodo lahko takoj odstranili vozila, ki bi ovirala promet. V tako kritičnih primerih pa bi bilo nujno aktivirati tudi civilno zaščito in gasilce,« še menijo na Koroškem. In še, da bi bilo za učinkovito obvladovanje takšnih razmer dobro imeti tudi načrt za pomoč in reševanje ljudi, ki bi ostali ujeti v morebitnih daljših zastojih.