Nekoliko višji je bil donos indeksa S&P500 le leta 1997, ko je bil ponovno izvoljen Bill Clinton. Negativen rekord pa ima zadnji ameriški predsednik Barack Obama – v letu 2009 je indeks izgubil skoraj 20 odstotkov vrednosti od njegove izvolitve do prisege. Zanimivo pa je pogledati tudi statistiko, ki jo je objavila družba LPL Financials, in sicer, kaj se je v preteklosti dogajalo z borznimi indeksi v obdobjih po prisegi predsednikov. V obdobju od leta 1953 pa do danes je indeks S&P500 v dveh tednih po prisegi v 77,8 odstotka primerov zrasel, in to v povprečju za 1,2 odstotka. Če pogledamo obdobje enega meseca, pa so številke že bolj rdeče – indeks je zrasel samo še v 44,4 odstotka primerov in, gledano povprečno, upadel za 0,8 odstotka. Zanimivo bo predvsem spremljati dogajanje pri segmentu manjših podjetij, ki so v tednih po volitvah močno presegla donos indeksa S&P500. Trenutno namreč manjša podjetja plačujejo višjo davčno stopnjo kot velike korporacije. Z obljubljeno davčno razbremenitvijo predvsem teh podjetij bi se davčna obveznost bolj enakomerno porazdelila, kar bi pozitivno vplivalo na dobičke manjših podjetij. Če bi prišlo do tega, bi bilo v tem segmentu tudi več prevzemov oziroma združitev, podjetja bi se iz davčnih oaz selila nazaj v ZDA… Seveda pa ne smemo zanemariti tudi tveganj v obliki relativno višjih vrednotenj tega segmenta delnic glede na velika podjetja. Segment je vsekakor zanimiv, vendar je bolje počakati na kakšen negativen popravek pred dodajanjem pozicij v portfelj.