Potresna katastrofa v Brežicah

Strašna potresna nesreča, ki je zadela Brežice in okolico, je napravila, kakor smo izvedeli iz prijaznega sporočila gospe, ki je prestala vse grozote potresnih dni v tem mestu, mnogo več škode, kakor je bilo moč prvi hip presoditi. V mestu in neposredni okolici je ni hiše, ki ne bi bila močno poškodovana, večina hiš v mestu pa je porušena. (…)

Potresni sunki so bili vsi vertikalni, tako, da so se hiše rušile same v sebe. Tako so se dimniki vdirali, ostali pa so na strehi deloma ker so se bili samo sesuli, deloma pa tudi zaradi snega. Tako si moramo razlagati tudi dejstvo, da je na cestah videti razmeroma malo kamna in opeke, dočim so hiše hudo poškodovane. Ponekod je sicer zunanje zidovje hiš še kolikor toliko ohranjeno, v notranjosti pa so hiše popolnoma razdejane. Od strehe do tal segajoče razpoke pa pričajo tudi tu o strašnem učinku potresa. (…)

Najbolj je poškodovana vila notarja Horvata, kateri se je prvo nadstropje popolnoma podrlo. Frančiškanski samostan in frančiškanska cerkev sta trpela tako, da so morali cerkev zapreti in da v samostanu nobeden ne stanuje več. Frančiškani so se preselili na kolodvor, kjer prebivajo v vagonih južne železnice. Težko, da se bo dalo samostansko poslopje popraviti. Župna cerkev je tudi zaprta, župnišče zelo poškodovano. Zvonik župne cerkve grozi, da se bo zdaj in zdaj podrl. Nemški dom je v notranjosti popolnoma porušen pa tudi na zunaj je vse zidovje križem razpokano ter grozi, da se porušijo še zadnje stene. Tudi pri bolnišnici se vidi že zunaj, da je na notranjost razdejana. Prvo nadstropje je porušeno. Narodni dom je mnogo trpel zlasti v drugem nadstropju. Sicer pa je zunanje zidovje še precej dobro držalo; drugo nadstropje pa je za sedaj neporabno. Največ je trpel Stari grad, ki je v notranjosti popolnoma uničen ter se je tam podrlo več sten in udrlo več stropov. Klavžarjeve hiše je prvo nadstropje popolnoma uničeno.

Vsi uradi, izvzemši davkarijo, so se morali preseliti. Pošta se je preselila na kolodvor, sodnija v Sevnico, Okrajno glavarstvo se je nastanilo v Adamusovi hiši, ki je razmeroma malo trpela. Bolnišnico so takoj prvi dan prepeljali deloma v Zagreb, deloma v Celje in Maribor. Poveljništvo vojaštva, ki je prišlo na pomoč, se je nastanilo tudi v Adamusovi hiši.

S posebno hvalo in zahvalo je omeniti delovanje vojaštva, kateremu je pripisovati, da ni bilo večjih nesreč in zlasti, da ni izbruhnil požar. (…) S hvalevredno požrtvovalnostjo je razdeljevala tudi ga. Švajgerjeva med uboge prezebajoče otroke okrepčila in čaj ter neustrašeno pomagala, kjer je mogla. Došli pionirski oddelki popravljajo za silo stanovanja manj razdejanih hiš, podpirajo strope in stene ter bodo postavili barake baje na travniku v bližini bolnišnice. (…)

V Brežicah so bile 4 osebe ubite, 2 vojaka in 2 ženi, med njimi gospa Ana Voglar, vdova po bivšem nadučitelju v Dobrni pri Celju. (…)

Mnogo živine pogrešajo, bodisi, da je podsuta, bodisi, da se je iztrgala in tava sedaj po okolici. (…)

Slovenski narod, 1. februarja 1917

Nadvojvoda Maks v Brežicah, Krški vasi in Čatežu.

Včeraj dopoldne je posetil po nalogu Njegovega Veličanstva nadvojvoda Maks Brežice, Krško vas in Čatež, katerim trem krajem je prizadejal potres ogromno škodo. V spremstvu nadvojvode je bil višji dvorjanik grof Ceschi in komornik grof Consolati. Na deželni meji je pozdravil nadvojvodo dežel. predsednik grof Attems, okrajni glavar Svetec in župan Ajster, nadporočnik Kratky je podal službeno poročilo. Pri županu se je nadvojvoda podrobno informiral o razmerah po potresu prizadetega prebivalstva, si ogledal razna poškodovana poslopja, izročil krškemu glavarju darilo Njegovega Veličanstva v znesku 7500 kron, nakar ga je naprosil glavar, naj sporoči pred Najvišji prestol zahvalo prizadetih. Iz Brežic se je nadvojvoda odpeljal na Dunaj.

Slovenski narod, 3. februarja 1917

Potres na Spodnjem Štajerskem in na Dolenjskem.

V Brežicah so poškodovane vse hiše. Ker je šel potresni sunek od juga proti severu, so podrti zidovi večinoma na južnem delu hiš. Tako se je n. pr. pri neki dvonadstropni hiši podrl cel južni del zidu. »Nemška hiša«, v kateri se nahaja restavracija pri »Črnem orlu«, je ostala na zunaj skoro nepoškodovana, ima le nekaj razpok, v notranjosti so se pa podrli vsi stropi in velik del strehe. »Narodni dom« je manj poškodovan. V poštnem poslopju se je podrl strop, ter je več ljudi poškodovanih. Zvonik frančiškanske cerkve ima veliko razpoko ter se je nagnil. Bati se je, da se sam podre. Močno je poškodovana tudi hiša brežiškega župana Ivana Schniderschitsch (Žnideršič).

Slovenec, 3. februarja 1917

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si