Desetletja dolgo uspešno poslovanje mesarije Arvaj je pred nekaj leti ustavila (pre)velika naložba v predelovalni obrat v Britofu, zaradi katerega so se zadolžili, vendar pa zanj niso dobili predvidenega evropskega denarja. Že lani so bili dejansko na robu stečaja, a je na pomoč priskočilo podjetje Loške mesnine. Po nekaj mesecih je jasno, da reševanje 27 zaposlenih, okoli 6 milijonov skupnih dolgov in 7 objektov družine Arvaj poteka, ključno vprašanje pa je še odprto.

Dve tretjini neporavnanih obveznosti do bank je namreč končalo v avstrijski slabi banki Heta, ki se ne more ustrezno poplačati niti s prodajo 7 objektov (mesarija, gostilna, vikend, hiša, stanovanje…) v lasti družine Arvaj. Zdaj Arvajevim grozi, da bodo zaradi prevelikih dolgov ostali brez vsega.

Računajo na lastno živino

Loške mesnine z direktorjem Mitjo Vodnjovom so glavni rešitelj nekoč enega največjih mesarjev na Gorenjskem. »Ko smo vstopili v ta posel, Arvajeva mesarija ni mogla izpolnjevati niti podpisanih pogodb o dobavi izdelkov, zdaj je že malo lažje,« je povedal Vodnjov.

Pred nekaj leti so loški mesarji reševali tudi bohinjsko mesno predelavo in zdaj z Bohinjskimi mesninami uspešno zaokrožajo svojo ponudbo. Loške mesnine imajo z zadrugo, bohinjskim obratom in prevzetimi Arvajevimi delavci zdaj že okoli 250 zaposlenih in skoraj petinski delež pri oskrbovanju naših trgovcev in mesarjev s slovensko govedino.

»Pomembno je, da lahko računamo tudi na lastno živino, prepričan sem, da lahko s ponudbo lokalne hrane na trgu uspemo. Bohinjski del tvori zlasti ponudba suhomesnatih izdelkov, z Arvajevim programom pa bi dodali še uspešno blagovno znamko in seveda klobase, hrenovke in druge uveljavljene izdelke. Jasno je, da smo zato najeli njihov obrat in zdaj urejamo zadeve z upniki mesarije. Čaka pa nas dokončna odločitev upnikov glede Arvajevega dolga do bank. Mislim, da smo na pravi poti tudi zaradi pogovorov z avstrijsko slabo banko, kjer pravzaprav odločajo o usodi premoženja Arvajevih,« pojasnjuje direktor Vodnjov.

Ustvarili 50 milijonov prihodkov

Loške mesnine obvladuje največja lastnica, Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka, po grobi oceni bo skupina ustvarila okoli 50 milijonov evrov prihodkov. Usmeritev v ponudbo dobre lokalne hrane je zanje temelj sanacije tako bohinjske predelovalnice kot tudi Arvajeve predelave. Z njo bi lažje razvijali tudi ponudbo dobrih izdelkov, kot je kranjska klobasa, po kateri so bili Arvajevi najbolj znani. Toda tudi v Loških mesninah poudarjajo, da so ključne odločitve v rokah Avstrijcev, ki imajo hipoteke nad vsemi nepremičninami nekoč ene najbolj premožnih gorenjskih družin.

Za Arvajeve ostanke naj bi se zanimalo tudi Mesarstvo Rešet iz Kranja, ki naj bi mu Arvajevi dolgovali okoli 400.000 evrov, a so v Loških mesninah tudi s tem upnikom vzpostavili dialog, blagovno znamko Arvaj pa so že odkupili. Arvajevi so bili znani tudi zaradi gostilne v Kranju, pozornost pa so zbujali tudi zunaj poslov, saj so v času poslovnega razcveta prispevali tudi za zvonove cerkve na Primskovem. Gospodarska kriza, ogromne naložbe in napačne poslovne odločitve pa so povzročile, da Arvajevi ne odločajo več o ničemer.