Dnevniku je uspelo pridobiti kopijo zaupne forenzične analize poslovanja mariborskega javnega podjetja Snaga. V njem se nizajo sumi kršitev zakona o javnem naročanju. Zunanji pregled poslovanja je vodstvo Snage – na pobudo nadzornega sveta – naročilo oktobra 2015. Nalogo so zaupali podjetju Sib, ki ga vodi sodna izvedenka za javno naročanje Darja Čerič. Njeno delo, ki ga je končala marca lani, je bilo vse prej kot enostavno. Med drugim so ji iz Snagine pisarne ukradli prenosnik, listinsko dokumentacijo in zapiske.

Snagi smo zastavili več vprašanj v zvezi s tem forenzičnim pregledom. Neposrednih odgovorov nanje nismo prejeli, posredovali pa so nam zgolj odziv Snage, ki so ga njeni zaposleni pripravili za sejo 13. junija lani, ko je nadzorni svet Snage pod predsedovanjem Damjana Laha prvič obravnaval izsledke 46 strani dolgega zaupnega poročila.

Poslovodstvu Snage je nadzorni svet naročil pripravo ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, nezakonitosti in negospodarnosti. S predlaganimi ukrepi se je seznanil avgusta. Sprejel jih ni, temveč je direktorju Žaliku predlagal, naj prosi računsko sodišče za mnenje o njihovi ustreznosti. Kmalu zatem je moral Lah zapustiti nadzorni svet in mariborsko občino, kjer je zasedal položaj vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave. Predlagani ukrepi za preprečitev nadaljnjih kršitev zakona o javnem naročanju pozneje niso bili nikdar uvedeni. Zaposleni, ki so bili odgovorni za domnevno sporna naročila, niso doživeli sankcij. Ugotovitve iz zaupnega mnenja so se preprosto pometle pod preprogo.

Čeričeva je pri izdelavi svojega mnenja naključno izbrala 24 javnih naročil v letih 2013, 2014 in 2015. V 23 naročilih je Čeričeva zaznala sume nepravilnosti. Za ponazoritev njenih ugotovitev smo izbrali nekaj najzanimivejših domnevnih kršitev zakona o javnem naročanju.

Snaga: Nismo preverili navedb v ponudbi

Leta 2013 je Snaga izbrala izvajalca za gradbena dela za ureditev tržnega platoja in parkirišč Tezno. Vrednost posla: dobrih 77.000 evrov. Mnenje Čeričeve: posel je bil oddan nezakonito, saj je izbrani ponudnik (Kokol in Kokol) oddal nepopolno in nepravilno ponudbo. Med drugim niti ni bil registriran za dejavnost, ki je bila predmet naročila. »Komisija je ravnala nepravilno (nezakonito) in zmotno,« je ugotavljala izvedenka in presodila, da bi morala komisija izbrati drugega ponudnika. Odziv Snage: nismo preverili navedb v ponudbi, ker nismo imeli razloga, da bi podvomili o njihovi resničnosti. Vrednost posameznih postavk pa po njihovi oceni ni bila bistvena, ker je ponudnik objekt izdelal »na ključ«.

Zakaj Snaga kupi sto 400-gramskih arielov?

V letu 2015 je Snaga naročila čistil in kemikalij razdrobila s kar 135 naročilnicami različnim dobaviteljem, s čimer se je izognila javni objavi. Med drugim je pri štirih dobaviteljih nakupila kar 251,6 litra in 727 kilogramov pralnega sredstva ariel, kljub temu da ima sklenjeno pogodbo za pranje delovnih oblačil s podjetjem Zaščita Ptuj. Zakaj je Snaga kupovala toliko pralnega praška v gospodinjskih količinah (denimo kar sto 400-gramskih paketov pralnega praška), Čeričeva iz razpoložljive dokumentacije ni mogla ugotoviti.

V Snagi so pojasnili, da v lastni pralnici še zmeraj perejo razne delovne obleke, kombinezone, krpe, brisače in zastave. Za čistila in kemikalije so leta 2015 plačali skupno več kot 24.000 evrov brez DDV. Na vprašanje, zakaj niso mogli spisati enotnega naročila, odgovarjajo, da gre za različne sklope, ki se med seboj izključujejo.

Kako vedo, da je Press Clipping najugodnejši?

V revizijskem mnenju se pojavlja tudi posel s podjetjem Press Clipping. Po mnenju izvedenke je Snaga oddala posel brez izvedbe postopka javnega naročanja, čeprav je njegova vrednost presegla zakonsko mejo 20.000 evrov. »S podjetjem sodelujemo od leta 2013 na dveh vsebinsko nepovezanih področjih,« piše v odgovoru Snage, v katerem eksplicitno ne zanikajo ugotovitve Čeričeve, da so Press Clippingu posel oddali nezakonito. Trdijo, da so posel oddali najugodnejšemu ponudniku. Kako so ugotovili, da je bil Press Clipping najugodnejši, če niso izvedli postopka javnega naročanja, iz odziva Snage ni razvidno.

Naknadno spreminjali pogodbo s Petrolom

Leto dni po oddaji javnega naročila za dobavo z motornimi gorivi so nezakonito spremenili pogodbo s Petrolom in se dogovorili za drugačen način obračunavanja popusta, čeprav je v osnovni pogodbi eksplicitno zapisano, da se »odstotek znižanja cene ne sme spreminjati pod nobenim pogojem.« Gre za bistveno kršitev pogodbenih določil in razpisanih pogojev, je prepričana izvedenka.

»Aneksa sta bila sprejeta na pobudo dobavitelja,« odgovarjajo na Snagi in dodajajo, da so spremenjeni obračuni ugodnejši za javno podjetje. »Kot dober gospodar smo delali ekonomično in racionalno v dobrobit Snage,« pravijo. Vendar tudi v tem primeru so takšne spremembe nezakonite. Zakon o javnem naročanju v 109. členu določa, da se naročnika kaznuje z globo, če po oddaji naročila spremeni pogodbo.