Na trgu namreč ni nadzora, ki bi zagotavljal, da so izpusti iz teh naprav v skladu z dovoljenimi mejami. Porabniki stremijo k cenejšemu ogrevanju, kar ogrevanje na lesno biomaso vsekakor je, saj je na primer ogrevanje na drva kar trikrat cenejše od uporabe kurilnega olja in zemeljskega plina.

Posledice onesnaženja dihamo vsak dan

To potrjujejo tudi podatki slovenskega statističnega urada, saj se trend prehoda na cenejše načine ogrevanja kaže že nekaj let. S tem pa se krepi tudi povečan in nenadzorovan izpust onesnaženih delcev iz tako imenovanih odprtih kurišč. Nadzora ni, zavedanje med porabniki je šibko, posledice pa dihamo vsak dan. Tako kljub večji splošni ozaveščenosti glede čistega zraka in onesnaževanja okolja delamo korak nazaj. Slovenija je po onesnaženosti zraka med najslabšimi v Evropi.

Kljub vsemu pa lahko vsak porabnik v svojo odločitev o menjavi vira ogrevanja vključi tudi varovanje okolja in čistost zraka v njem. Ogrevanje s toplotno črpalko je alternativa za zmanjšanje porabe energije in izpusta prašnih delcev ter ostalih emisij. Z uporabo toplotne črpalke Kronoterm (tako za ogrevanje prostorov kot za ogrevanje sanitarne vode) se zmanjša poraba električne energije, kar je že prvi korak do zmanjšanja onesnaževanja okolja (zmanjšan izpust škodljivih snovi v okolje).

Najučinkovitejši način ogrevanja

Toplotne črpalke Kronoterm so tako najučinkovitejši način ogrevanja, saj uporabljajo obnovljive vire toplote iz naše okolice in tako okolja in zraka, ki ga dihamo, ne obremenjujejo dodatno. Prav tako pa ne obremenjujejo okolja z izpustih prašnih delcev PM10 in toplogrednih plinov, kot je CO2. Seveda pa ne smemo pozabiti finančnega vidika in hitre povrnitve naložbe v toplotno črpalko Kronoterm ter podpore s strani države v obliki subvencij pri odločitvi za zamenjavo oziroma nakup toplotne črpalke.

Toplotne črpalke Kronoterm pa so še več – slovensko poreklo, več kot 25 let delovanja na trgu, več kot 50.000 zadovoljnih uporabnikov, izjemen poudarek na razvoju, ki zagotavlja tudi konstantno podporo in lasten servis svojim uporabnikom ter še veliko več. Za boljši jutri je nakup toplotne črpalke Kronoterm zagotovo korak v pravo smer.

Vira:

- Za slab zrak krive tudi nove peči: pri nas zrak med najbolj onesnaženimi v Evropi; Marjeta Kralj. Dnevnik, 25. 1. 2016

- 7 million premature deaths annually linked to air pollution, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/