»Natančna analiza podatkov še poteka, v splošnem pa prednjačijo precej trajnostno naravnani predlogi,« so sporočili z občine, kjer so razkrili, da so mnogi sodelujoči v razpravi izrazili željo po »vzpostavitvi več varnih povezav za pešce in kolesarje ter po nadaljnjem prilagajanju notranjega cestnega obroča nemotoriziranemu prometu«. Občani so temu primerno največ pobud oddali ravno o kolesarjenju in hoji v mestu. Prvih je bilo skoraj 389, drugih pa 223, kar zajema več kot polovico vseh prejetih pobud in predlogov. Na tretjem mestu po pogostosti pobud so bile tiste, ki so se nanašale na motorni promet (236), najmanj pa je bilo pobud na temo javnega prevoza (179) in mirujočega prometa (85).

Dobrega odziva javnosti v času prve javne spletne razprave so bili na občini veseli predvsem zato, ker bodo s pridobljenimi pripombami in pobudami lahko skupaj z občani poiskali boljše rešitve za prometne izzive, so zagotovili na svoji spletni stani. Druga javna spletna razprava bo potekala do 23. januarja, občina pa bo z njo poskušala pridobiti mnenje javnosti o viziji prometne strategije.

Javna razprava poteka na portalu https://cpsmol.projekti.si/vizija. vbr